หน้าแรก     แผนผังเว็บไซต์     ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ     Q&A     ติดต่อเรา/แสดงความคิดเห็น      
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร

The Secondary Educational Service Area Office Suratthani Chumphon
   

 

 
# ภาพ กิจกรรม ผู้โพสต๋ วันที่แสดง ยอดชม
893 โครงการขับเคลื่อน องค์กรคุณธรรมต้นแบบ โดดเด่น สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 4 ธ.ค. 2566 10
892 การประชุม คณะทำงานทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 5 ปี ( พ.ศ.2566-2570) และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2567 ครั้งที่ 1/2566 สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 30 พ.ย. 2566 31
891 นิเทศติดตาม สะท้อนผลการดำเนินการจัดการเรียนรู้ และปฏิบัติกิจกรรม การสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 30 พ.ย. 2566 26
890 การประชุม คณะอนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร ครั้งที่ 10/2566” สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 29 พ.ย. 2566 59
889 การบรรจุและแต่งตั้งตำแหน่ง ครูผู้ช่วยในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฏร์ธานี ชุมพร สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 29 พ.ย. 2566 46
888 การประชุมเชิงปฏิบัติการการนิเทศติดตามการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สหวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 3 สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 28 พ.ย. 2566 32
887 สะท้อนผลการดำเนินงานขับเคลื่อนระบบกลไกในการบริหารสถานศึกษาและการหนุนเสริมการขับเคลื่อนนวัตกรรมการศึกษาเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนตามฐานสมรรถนะในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี" สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 28 พ.ย. 2566 21
886 สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร ออกติดตามเฝ้าระวังเหตุและสร้างความปลอดภัยในเทศกาลวันลอยกระทงประจำปี ๒๕๖๖ สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 28 พ.ย. 2566 18
885 นิเทศติดตาม สะท้อนผลการดำเนินการจัดการเรียนรู้ และปฏิบัติกิจกรรม การสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 27 พ.ย. 2566 15
884 ผอ.สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร ติตามความคืบหน้า โครงการ ซ่อม เสริม สร้างบ้านที่ปลอดภัยสำหรับเด็ก ประจำปี 2567 เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 27 พ.ย. 2566 15
883 น้อมลำรึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวุธพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ปรียาพร บุญนา 25 พ.ย. 2566 41
882 พิธีสวดพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 25 พ.ย. 2566 18
881 กลุ่มนโยบายและแผน สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร นำ ผู้อำนวยการกลุ่มออกแบบและก่อสร้าง สพฐ. พร้อมนายช่างโยธาลงพื้นที่โรงเรียนชัยบุรีพิทยาในการตรวจเยี่ยมสำรวจอาคารเรียน สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 25 พ.ย. 2566 19
880 การบรรจุและแต่งตั้ง ในการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2566 สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 24 พ.ย. 2566 26
879 การอบรมกิจกรรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อพัฒนางานตามข้อตกลง นำสู่การเลื่อนวิทยฐานะตามเกณฑ์ วPA สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 24 พ.ย. 2566 34
878 พิธีถวายผ้ากฐินพระราชทาน ประจำปี 2566 ณ วัดไตรธรรมาราม อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 24 พ.ย. 2566 27
877 การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 5ปี (พ.ศ.2566-2570) และการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2567 สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 23 พ.ย. 2566 19
876 การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (จังหวัดสุราษฎร์ธานี) สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 23 พ.ย. 2566 27
875 การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 (จังหวัดสุราษฎร์ธานี) สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 23 พ.ย. 2566 32
874 ตรวจเยี่ยมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (จังหวัดสุราษฎร์ธานี) ปรียาพร บุญนา 22 พ.ย. 2566 258
873 การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 (จังหวัดสุราษฎร์ธานี) สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 22 พ.ย. 2566 170
872 การประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลัง ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 4/2566 สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 22 พ.ย. 2566 33
871 การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (จังหวัดสุราษฎร์ธานี) สนามโรงเรียนบ้านนาสาร (กิจกรรมสภานักเรียน) สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 22 พ.ย. 2566 34
870 การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 (จังหวัดสุราษฎร์ธานี) (กิจกรรมศูนย์กลุ่มสาระคณิตศาสตร์) สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 22 พ.ย. 2566 70
869 ตรวจเยี่ยมสนามแข่งขันกษะทางวิชาการ ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (จังหวัดสุราษฎร์ธานี) สนามโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา (ภาษาต่างประเทศ) ปรียาพร บุญนา 21 พ.ย. 2566 351
868 การบรรจุและแต่งตั้งตำแหน่ง ครูผู้ช่วยในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฏร์ธานี ชุมพร สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 21 พ.ย. 2566 80
867 พิธีเปิดงานมหกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (จังหวัดสุราษฎร์ธานี) ปรียาพร บุญนา 21 พ.ย. 2566 279
866 ติดตามการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกล (DLTV/DLIT) สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 20 พ.ย. 2566 16
865 การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานรับนักเรียน ปีการศึกษา 2567 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร ครั้งที่ 1/2566 สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 20 พ.ย. 2566 17
864 การสอบสัมภาษณ์ ในการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา 2566 สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 20 พ.ย. 2566 22
863 พิธีปิดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 39 และการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 6 คัดเลือกภาค 4 "เมืองร้อยเกาะเกมส์" ระหว่างวันที่ 9-14 พฤศจิกายน 2566 ชนิดกีฬาแฮนด์บอล ในร่ม สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 14 พ.ย. 2566 38
862 รายงานตัวเพื่อรับการบรรจุและแต่งตั้งตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษา สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 13 พ.ย. 2566 144
861 โครงการจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา "วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า" โดยสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 13 พ.ย. 2566 46
860 พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 39 และการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 6 คัดเลือกภาค 4 "เมืองร้อยเกาะเกมส์" สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 9 พ.ย. 2566 40
859 รับชมรายการพฤหัสเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 2/2566 สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 9 พ.ย. 2566 29
858 การประชุมการดำเนินงานตามโครงการ จิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 9 พ.ย. 2566 38
857 กิจกรรมแนะแนวการศึกษาของกองทัพเรือ สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 8 พ.ย. 2566 31
856 การรณรงค์ Kick-off ฉีดวัคซีนป้องกันไวรัส เอชพีวี (HPV) 1 ล้านโดส ใน 100 วัน สำหรับผู้หญิงอายุ 11-20 ปี สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 8 พ.ย. 2566 23
855 รอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพร้อมผู้อำนวยการกลุ่มและนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านเสด็จพิทยาคม สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 7 พ.ย. 2566 29
854 การอบรม โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษากิจกรรม "การพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค. (๒)" สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 7 พ.ย. 2566 39
853 การจัดทำบันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 6 พ.ย. 2566 38
852 สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร ดำเนินกิจกรรมองค์กรคุณธรรมต้นแบบ โดดเด่น สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 6 พ.ย. 2566 40
851 เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รักษาราชการแทน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงพื้นที่ติดตามความพร้อมเปิดภาคเรียน 2/2566 และมอบนโยบายและจุดเน้น สพฐ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567-2568 สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 5 พ.ย. 2566 47
850 การประชุมคณะกรรมการพิจารณารายจ่าย (งบบริหารจัดการ) ประจำงบประมาณ พ.ศ.2567 สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 3 พ.ย. 2566 38
849 การประชุมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 2 พ.ย. 2566 74
848 สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร ร่วม สืบสานประเพณีชักพุ่มผ้าป่า ในเทศกาลออกพรรษาประจำปี 2566 สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 30 ต.ค. 2566 96
847 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการนำกฎหมายมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน แบบ Active Learning สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 29 ต.ค. 2566 58
846 การประชุมอ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร ครั้งที่ 9/2566 สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 27 ต.ค. 2566 338
845 นิเทศติดตามการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2566 ณ โรงเรียนพะโต๊ะวิทยา สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 27 ต.ค. 2566 55
844 พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระเจ้าฯ พระบรมราชินี สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 26 ต.ค. 2566 39
843 การปฐมนิเทศข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาและรองผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 26 ต.ค. 2566 73
842 การแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 6 คัดเลือกภาค 4 "เมืองร้อยเกาะเกมส์" สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 26 ต.ค. 2566 57
841 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค (2) สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 25 ต.ค. 2566 74
840 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อประเมินผลการดำเนินโครงการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 25 ต.ค. 2566 55
839 การประชุมคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2566) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 24 ต.ค. 2566 87
838 การประชุมคณะกรรมการจัดทำข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาจัดทำการย้าย ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพฐ. สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 24 ต.ค. 2566 97
837 พิธีวางพวงมาลาเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 23 ต.ค. 2566 38
836 ขอชื่นชมและแสดงความยินดี :- นักเรียน โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา วันนี้ 20 ตุลาคม 2566 นักเรียนเข้ารับพระราชทานรางวัลชนะเลิศวาดภาพระดับประเทศจาก..สมเด็จพระเทพฯ และเป็นตัวแทนไปแข่งระดับนานาชาติ ที่ประเทศญี่ปุ่นต่อไป สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 21 ต.ค. 2566 53
835 การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การขับเคลื่อนนวัตกรรมเชิงระบบในการบริหารสถานศึกษาเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนตามฐานสมรรถนะในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาสุราษฎร์ธานี” สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 20 ต.ค. 2566 50
834 การประชุมคณะกรรมการจัดงานทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2566 สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 20 ต.ค. 2566 110
833 สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร เรียกรายงานตัวเพื่อรับการบรรจุและแต่งตั้งตำแหน่ง ครูผู้ช่วยในสังกัด สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 20 ต.ค. 2566 156
832 กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการและค่ายสานสัมพันธ์ภายใต้โครงการการจัดการศึกษาทางไกลแบบสื่อสารสองทาง สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 19 ต.ค. 2566 39
831 การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือเพื่อพัฒนาทักษะทางด้านระเบียบแถวลูกเสือ สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 19 ต.ค. 2566 37
830 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “พัฒนาสมรรถนะครูเพื่อสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ฐานสมรรถนะสำหรับสถานศึกษานำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาในจังหวัดสุราษฎร์ธานี” สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 19 ต.ค. 2566 42
829 การประชุมเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษา จังหวัดชุมพร สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 19 ต.ค. 2566 53
828 ผอ.สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร ร่วมพิธีรดน้ำศพพระเดชพระคุณพระเทพมงคลกวี อดีตเจ้าอาวาสวัดโพธิการาม สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 19 ต.ค. 2566 45
827 สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร ร่วมแสดงความยินดีกับนางบัญชาลักษณ์ ลือสวัสดิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 18 ต.ค. 2566 50
826 ผอ. สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนชัยบุรีพิทยา สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 18 ต.ค. 2566 37
825 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ ชุมพร ยินดีต้อนรับ บุคลากรใหม่ สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 17 ต.ค. 2566 120
824 กิจกรรม เนื่องในวัน "นวมินทรมหาราช " 13 ตุลาคม 2566 สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 13 ต.ค. 2566 52
823 การประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลัง ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 12 ต.ค. 2566 1120
822 การขับเคลื่อนขยายผลโครงการส่งเสริมป้องกันการฆ่าตัวตายในโรงเรียนด้วยระบบเพื่อนช่วยเพื่อน HERO Junior สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 12 ต.ค. 2566 40
821 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร ให้การต้อนรับ ผู้อำนวยการและคณะ สพม.ปทุมธานี สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 11 ต.ค. 2566 71
820 การประชุม เกี่ยวกับแนวทางทางการพัฒนาห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (SMTE) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 10 ต.ค. 2566 59
819 การ แข่งขันประกวดกล่าวสุนทรพจน์ เรื่อง "รักษาชาติและความเป็นไทย ไว้ด้วยลมหายใจของประวัติศาสตร์"ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 10 ต.ค. 2566 71
818 ผอ. สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร พบปะต้อนรับนักศึกษา ฝึกปฏิบัติการวิชาชีพ การบริหารการศึกษา สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 10 ต.ค. 2566 104
817 ประธานกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา "วันนวมินทรมหาราช" ปรียาพร บุญนา 9 ต.ค. 2566 92
816 การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการจัดเก็บ รวบรวมข้อมูลและแสดงรายงานในการขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษาผ่านระบบออนไลน์ สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 9 ต.ค. 2566 39
815 การการประเมินผลงานคุรุชนคนคุณธรรม และนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี ผลงานของปี 2565 ระดับเขตตรวจราชการ ที่ 5 สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 9 ต.ค. 2566 129
814 พิธีเปิดการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือหลักสูตรวิชาผู้บังคับบัญชาลูกเสือวิสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง และวิชาผู้กำกับลูกเสือ สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 6 ต.ค. 2566 99
813 สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร จัดโครงการ จิตอาสาพัฒนา “วันนวมินทรมหาราช” สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 6 ต.ค. 2566 74
812 รายงานตัวเพื่อรับการบรรจุและแต่งตั้งตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฏร์ธานี ชุมพร สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 5 ต.ค. 2566 240
811 การประกวดกล่าวสุนทรพจน์ เรื่อง "รักษาชาติและความเป็นไทย ไว้ด้วยลมหายใจ ของประวัติศาสตร์" ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่ สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 4 ต.ค. 2566 52
808 การประชุมเตรียมการปฏิบัติงานสำหรับผู้บริหารสถานศึกษาที่ได้รับการพิจารณาย้ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 4 ต.ค. 2566 150
807 ติดตามข้อมูลนักเรียนและการบริหารจัดการเพื่อสร้างโอกาสให้กับผู้เรียน ม.3 ,ม.6 ที่ติด 0 ร มส ณ โรงเรียนไชยาวิทยา สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 4 ต.ค. 2566 62
804 งานมหกรรมวิชาการเผยแพร่ผลงานต้นแบบการพัฒนาคุณภาพการศึกษาปีงบประมาณ 2566 (Surat - Chumphon Education Symposium 2023) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 28 ก.ย. 2566 86
803 กลั่นกรองการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี พ.ศ.2566 (ครั้งที่ 2 ) สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 27 ก.ย. 2566 340
802 การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ระยะเวลา 1 ปี ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 27 ก.ย. 2566 50
801 พิธียกย่องเชิดชูเกียรติ ผู้ทำคุณประโยชน์ให้ทางราชการ โดยการแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2566 สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 27 ก.ย. 2566 65
800 การกลั่นกรองการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูประจำปี พ.ศ.2566 (ครั้งที่ 2 ) สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 26 ก.ย. 2566 194
799 การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.๒๕๖๖ ภาค ค สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 23 ก.ย. 2566 213
798 การประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและรองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ปรียาพร บุญนา 21 ก.ย. 2566 75
797 การดำเนินกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ให้ราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 21 ก.ย. 2566 51
796 การอบรมพัฒนาผู้เรียนสู่เป้าหมายการพัฒนาพลเมืองโลกอย่างยั่งยืน (OBEC Young Leaders for SDGs) สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 20 ก.ย. 2566 39
795 การประชุมคณะทำงานจัดทำข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาวงเงินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2566) สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 20 ก.ย. 2566 42
794 ดำเนินการคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นประจำปี 2567 ระดับเขตพื้นที่ ผ่านระบบ Zoom Meeting สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 18 ก.ย. 2566 47
793 การประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 18 ก.ย. 2566 80
792 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปผลและวิเคราะห์การดำเนินโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 18 ก.ย. 2566 46
791 การขับเคลื่อนหลักสูตรการพัฒนาจริยธรรมสำหรับ เจ้าหน้าที่ของรัฐในส่วนภูมิภาค​ ภายใต้​โครงการ​บูรณาการ​ระหว่าง​หน่วยงาน​ของ​รัฐ​และส่งเสริม​เครือ​ข่ายความร่วมมือ​ด้านจริยธรรม สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 18 ก.ย. 2566 43
790 การประชุมเตรียมความพร้อมคณะกรรมการดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการต่อยอดการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)ด้วยการบูรณาการแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่นกับหลักสูตรสถานศึกษา (จังหวัดสุราษฎร์ธานี) สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 15 ก.ย. 2566 53
789 การประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมการขับเคลื่อนกิจกรรมการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัล ที่เป็นเลิศด้านการวัดผลประเมินผล (Assessment for learning)ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 15 ก.ย. 2566 44
788 โครงการฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา บูรณาการค่ายทักษะชีวิต เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม จากภัยคุกคามทุกรูปแบบ ของสหวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 15 ก.ย. 2566 45
787 การประชุมคณะกรรมการจัดทำข้อมูลตามตัวชี้วัดและคะแนนการประเมิน ตามองค์ประกอบการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปี พ.ศ.2566 ครั้งที่ 2 สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 15 ก.ย. 2566 66
786 ารติดตามงานศึกษาวิจัยตามโครงการป้องกันและลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ''โครงการพาน้องกลับมาเรียน สพฐ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 14 ก.ย. 2566 40
785 การพิจารณาสรรหาและคัดเลือก "ครูดีในดวงใจ" ครั้งที่ 21 ประจำปี พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1/2566 สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 14 ก.ย. 2566 54
784 การมอบนโยบายการศึกษาและแนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย "เรียนดี มีความสุข" ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 14 ก.ย. 2566 35
783 การประชุมคณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการประเมินนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2566 สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 13 ก.ย. 2566 50
782 การประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) ผอ.สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 13 ก.ย. 2566 57
781 พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง(MOU) ว่าด้วยความร่วมมือในการดูแลช่วยเหลือคุ้มครองและสร้างความปลอดภัยให้กับนักเรียน สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 11 ก.ย. 2566 72
780 การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.๒๕๖๖ สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 9 ก.ย. 2566 334
779 สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร ร่วมเคารพศพและเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ คุณพ่อไพโรจน์ โลกถวิล สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 8 ก.ย. 2566 93
778 ตรวจเยี่ยมและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่นักเรียนทุนโครงการทุนการศึกษามูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) และนักเรียนทุนโครงการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ณ โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม และโรงเรียนนบพิตำวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 7 ก.ย. 2566 82
777 ประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมลูกเสือต้านยาเสพติดในสถานศึกษา ปรียาพร บุญนา 6 ก.ย. 2566 44
776 ประธานพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 ปรียาพร บุญนา 5 ก.ย. 2566 67
775 การฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา บูรณาการค่ายทักษะชีวิต เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ สหวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี เขต 1 สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 5 ก.ย. 2566 47
774 ติดตามขับเคลื่อนโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนที่ตั้งพื้นที่ลักษณะพิเศษ สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 5 ก.ย. 2566 52
773 การประเมินโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. กิจกรรมโรงเรียนดีต้องมีที่ยืน ระดับ 2 ดาว สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 5 ก.ย. 2566 56
772 ประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA)และจัดเก็บข้อมูลผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาครั้งที่ 2 สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 5 ก.ย. 2566 36
771 ประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนบ้านนาวิทยาคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปรียาพร บุญนา 1 ก.ย. 2566 91
770 การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกสถานศึกษา เพื่อรับรางวัล IQA AWARD สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 1 ก.ย. 2566 51
769 การจัดเก็บข้อมูลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา และประเมิน PA สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 1 ก.ย. 2566 66
768 การฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษาบูรณาการนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา Yc (youth Counselor) และค่ายทักษะชีวิต สหวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 1 ก.ย. 2566 41
767 ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดโครงการ "มหกรรมรวมพล TO BE NUMBER ONE " ปรียาพร บุญนา 31 ส.ค. 2566 52
766 รายงานตัวครูผู้ช่วย จากการบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษ กรณีมีความจำเป็น หรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2566 สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 31 ส.ค. 2566 51
765 การจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การคัดกรองเพื่อฝ้าระวังภาวะซึมเศร้าและฆ่าตัวตายของนักเรียนในสังกัด สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 30 ส.ค. 2566 75
764 การประชุมเตรียมความพร้อม การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพ การต่อยอด ACTIVE LEARNING ด้วยการบูรณาการแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่นกลับหลักสูตรสถานศึกษา (จังหวัดสุราษฎร์ธานี) สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 29 ส.ค. 2566 79
763 การประชุมคณะกรรมการจัดทำรายงานผลการพัฒนางานตามข้อตกลงของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 29 ส.ค. 2566 54
762 การติดตาม หนุนเสริม โรงเรียนต้นแบบ การขับเคลื่อนนำหนังสือ “จิตตนคร นครหลวงของโลก และ สัมมาทิฎฐิ ” สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 29 ส.ค. 2566 50
761 พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ครั้งที่ 8/2566 ณ วัดธรรมบูชา สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 29 ส.ค. 2566 43
760 โครงการพัฒนาศักยภาพการโต้สาระวาทีภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนโลก จุดภาคใต้ สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 24 ส.ค. 2566 48
759 การจัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ให้ราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 23 ส.ค. 2566 77
758 การประชุม คณะกรรมการดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะการคิด เพื่อสิ่งแวดล้อม ด้วยกระบวนการโต้สาระวาที ภายใต้แนวคิด “เศรษฐกิจหมุนเวียน เปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนโลก” ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จุดอบรมภาคใต้ สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 23 ส.ค. 2566 114
757 กิจกรรมมอบทุนการศึกษาชมรมครูอาวุโสสุราษฎร์ธานี สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 22 ส.ค. 2566 52
755 โครงการฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษาบูรณาการค่ายทักษะชีวิต เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมจากภัยคุกกคามทุกรูปแบบ เป้าหมาย นักเรียนในพื้นที่จังหวัดชุมพร 22 โรง สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 21 ส.ค. 2566 70
754 การดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็น หรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2566 สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 19 ส.ค. 2566 127
753 การประชุมอ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 7/2566 สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 19 ส.ค. 2566 86
752 การเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 18 ส.ค. 2566 52
751 จัดการประชุมคัดเลือกผลงาน ที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้วยการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) การจัดการเรียนการสอน Coding ในสถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 18 ส.ค. 2566 87
750 จัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นำเสนอผลงาน ประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระดับ เขตพื้นที่การศึกษา สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 16 ส.ค. 2566 62
749 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ ชุมพร ยินดีต้อนรับ บุคลากรใหม่ สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 15 ส.ค. 2566 84
748 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร เข้าร่วม พิธีและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566 สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 12 ส.ค. 2566 61
747 สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร ร่วมให้การต้อนรับ นางสาวนางสาวพัชราพร สุดสาย และนางสาววศินี เข็มขาว ซึ่งโอนย้ายมาปฎิบัติงาน นักวิชาการศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 11 ส.ค. 2566 81
746 ประชุมเตรียมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 71 ระดับชาติ ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 ภาคใต้ จังหวัดชุมพร สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 11 ส.ค. 2566 6782
745 การประชุมเชิงปฏิบัติการการเขียนรายงานเพื่อขอรับการประเมินรางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน ระดับ ScQA และ OBECQA สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 10 ส.ค. 2566 53
744 การจัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นำเสนอผลงาน ประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระดับ เขตพื้นที่การศึกษา สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 9 ส.ค. 2566 57
743 การประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงานและเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๖ และเตรียมความพร้อมในบทบาทหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์เพื่อรองรับงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๗ สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 9 ส.ค. 2566 74
742 การประชุมติดตามหนุนเสริมโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพศวิถีและทักษะชีวิต ในสถานศึกษา สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 8 ส.ค. 2566 69
741 ประธานในพิธีเปิดเวทีแสดงศักยภาพนักเรียนและครู งานมหกรรมห้องเรียนโครงการพิเศษ การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ปรียาพร บุญนา 7 ส.ค. 2566 97
740 บันทึกเทปโทรทัศน์รายการพิเศษ ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 7 ส.ค. 2566 65
739 กิจกรรมพัฒนาบุคลากรเพื่อยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินงานของสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษา และพัฒนาศักยภาพองค์กรและบุคลากรในการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมต้นแบบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 4 ส.ค. 2566 63
738 การประชุมปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงานและเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ.2566 สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 3 ส.ค. 2566 78
737 กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา ประจำปี 2566 ณ วัดธรรมบูชา พระอารามหลวง จังหวัดสุราษฎร์ธานี สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 3 ส.ค. 2566 50
736 กิจกรรมทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2566 ปรียาพร บุญนา 28 ก.ค. 2566 62
735 สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 28 ก.ค. 2566 55
734 พิธีเปิดงาน มหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติ วิถีถิ่น วิถีไทย ภาคใต้ "สานศิลป์ แดนดินใต้ เทิดไท้องค์ราชัน" สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 27 ก.ค. 2566 54
733 พิธีรับมอบเข็มเชิดชูเกียรติ มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 27 ก.ค. 2566 49
732 พิธีรับและประดับเข็มพระตราสัญลักษณ์ "มวก" ซึ่งได้รับพระราชทาน จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครั้งดำรงพระราชอิสริยยศ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมงกุฎราชกุมาร สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 27 ก.ค. 2566 51
731 พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายในสถานศึกษา "เวียงสระเกมส์" ประจำปี 2566 ปรียาพร บุญนา 26 ก.ค. 2566 97
730 การประชุมคณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA)และคณะกรรมการจัดเก็บข้อมูลผลการปฏิบัติงาน เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 26 ก.ค. 2566 56
729 ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ วัดสมหวัง สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 26 ก.ค. 2566 63
728 กิจกรรมถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา(วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖) และวันสถาปนาโรงเรียนมัธยมพัชรกิตติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 25 ก.ค. 2566 50
727 รายงานตัวข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย ในสังกัด จำนวน 55 อัตรา สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 25 ก.ค. 2566 69
726 ประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา-กรีฑา ภายใน ประจำปี 2566 " Banburee Soft Power Games 2023 " ปรียาพร บุญนา 24 ก.ค. 2566 71
725 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร จัดการประชุมอ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 6/2566” สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 21 ก.ค. 2566 104
724 การนิเทศ ติดตาม และคัดเลือกแกนนำ "การใช้แหล่งเรียนรู้ท้องถิ่นเป็นห้องเรียนเพื่อการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) บูรณาการหลักสูตรสถานศึกษา" ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 19 ก.ค. 2566 99
723 รายงานผลการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาตามนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีปกติ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เขตตรวจราชการที่ 5 สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 18 ก.ค. 2566 79
722 การอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาประสิทธิภาพรองผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 17 ก.ค. 2566 106
721 การดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (การสอบแข่งขันภาค ค) สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 15 ก.ค. 2566 197
720 ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วยเตรียมความพร้อมที่จะดำเนินการสอบแข่งขันภาค ค สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 14 ก.ค. 2566 127
719 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร ร่วมรับชมรายการ "พุธเช้า ข่าว สพฐ." ครั้งที่ 27/2566 และประชุมทีมบริหาร สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 12 ก.ค. 2566 64
718 นิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนรู้สู่สมรรถนะด้วยการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 12 ก.ค. 2566 68
717 นิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนรู้สู่สมรรถนะด้วยการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) และการวัดและประเมินผลเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 11 ก.ค. 2566 88
716 นิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนรู้สู่สมรรถนะด้วยการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) และการวัดและประเมินผลเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 11 ก.ค. 2566 81
715 ติดตาม การจัดการเรียนรู้สู่สมรรถนะด้วยการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) และการวัดและประเมินผลเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน (Assessment for Learning) ด้วยวิธีการที่หลากหลาย เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนรายบุคคล (Personalized Learning) สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 10 ก.ค. 2566 77
714 บันทึกเทปโทรทัศน์รายการพิเศษ ถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 10 ก.ค. 2566 59
713 กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ ตามโครงการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมฯ สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 10 ก.ค. 2566 60
712 ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ครั้งที่1 ประจำปี พ.ศ 2566 สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 10 ก.ค. 2566 60
711 คัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2566 สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 10 ก.ค. 2566 47
710 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ คุณพ่อชอบ หีตเพ็ง สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 6 ก.ค. 2566 106
709 ลงพื้นที่ประเมินคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2566 เพื่อประเมินด้านของเอกสารและสภาพจริง สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 6 ก.ค. 2566 79
708 ติดตาม ประสานงาน กำกับ ช่วยเหลือ นักเรียน และครอบครัวจากเหตุการณ์การเสียชีวิตของ นายพีรพัฒน์ พัฒนเจริญ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๕ โรงเรียนเมืองหลังสวน สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 6 ก.ค. 2566 100
707 ติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินการตามแผนปฏิบัติงาน (Action plan) ของศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (HCEC) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 4 ก.ค. 2566 58
706 การประชุมหารือแนวทางการ ติดตามการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 3 ก.ค. 2566 75
705 วางพวงหรีดเพื่อเคารพศพและร่วมไว้อาลัยแด่คุณพ่อชอบ หีตเพ็ง สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 3 ก.ค. 2566 63
704 การประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลัง ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 3 ก.ค. 2566 66
703 พิธีเปิดงานชุมนุมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ครั้งที่ 2 ปี 2566 สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 3 ก.ค. 2566 60
702 การประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดทำแผนงบประมาณรายจ่าย(งบบริหารจัดการ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 30 มิ.ย. 2566 82
701 การชุมนุมลูกเสือ จิตอาสาพระราชทาน ครั้งที่ 2 ปี 2566 สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 30 มิ.ย. 2566 101
700 คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการประกวดคลิป Tik Tok หัวข้อ "นักเรียนยุคใหม่ ร่วมสร้าง # สถานศึกษาปลอดภัย" ตามโครงการเสริมสร้างมาตรการความปลอดภัยนักเรียน ครู และบุคลากรในสถานศึกษา ปีงบประมาณ 2566 สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 29 มิ.ย. 2566 73
699 ติดตามการดำเนินการและกำชับเพิ่มความเข้มข้นของมาตรการด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 29 มิ.ย. 2566 71
698 นายธีร์ ภวังคนันท์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขา กพฐ.) ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ ให้กำลังใจและช่วยเหลือนักเรียนและผู้ปกครองโรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 กรณีนักเรียนทะเลาะวิวาทกับเพื่อน สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 29 มิ.ย. 2566 75
697 พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้า สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ วัดไตรธรรมาราม พระอารามหลวง สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 29 มิ.ย. 2566 58
696 ประธานพิธีเปิด และให้กำลังคณะครู และนักเรียน ในการแข่งขันโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2566 ปรียาพร บุญนา 27 มิ.ย. 2566 280
695 การประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร ครั้งที่ 5/2566 สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 27 มิ.ย. 2566 176
694 พิธีประกาศเจตนารมณ์ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2566 และมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ รางวัลเสมา ป.ป.ส.ประเภทผลงานดีเด่น ระดับเงินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2566 สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 26 มิ.ย. 2566 96
693 พิธีทำบุญตักบาตรถวาย พระราชกุศล งานฉลองพระชนมยุ ๘ รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 26 มิ.ย. 2566 69
692 การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ ปี พ.ศ.2566 ณ สนามสอบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร ปี 2566 สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 24 มิ.ย. 2566 128
691 การประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรกรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 23 มิ.ย. 2566 79
690 ลงพื้นที่ประเมินเชิงประจักษ์การประกวดโรงเรียนที่มีแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ(Best Practice) การน้อมนำพระราโชบายด้านการศึกษา สู่การปฏิบัติ”(ระดับเขตพื้นที่) สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 23 มิ.ย. 2566 136
689 ลงพื้นที่ประเมินเชิงประจักษ์การประกวดโรงเรียนที่มีแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ(Best Practice) การน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติ”(ระดับเขตพื้นที่) ด้านที่ 4 จิตอาสาด้วยหัวใจ : การเป็นพลเมืองดี สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 23 มิ.ย. 2566 263
688 ติดตามการทดลองใช้เครื่องมือประเมินระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา (สํานักทดสอบทางการศึกษา) สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 23 มิ.ย. 2566 55
687 ประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อติดตามข้อมูลนักเรียนและการบริหารจัดการเพื่อสร้างโอกาสให้กับผู้เรียน ปีการศึกษา 2566 สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 22 มิ.ย. 2566 82
686 การลงพื้นที่ประเมินเชิงประจักษ์การประกวดโรงเรียนที่มีแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ(Best Practice) การน้อมนำพระราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติ”(ระดับเขตพื้นที่) โรงเรียนท่าข้ามวิทยา สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 22 มิ.ย. 2566 72
685 การลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นางสาวตรีนุช เทียนทอง) สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 21 มิ.ย. 2566 71
684 การประเมินเชิงประจักษ์ในการประกวดโรงเรียนที่มีแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) การน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติ สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 21 มิ.ย. 2566 91
683 ลงพื้นที่ประเมินเชิงประจักษ์การประกวดโรงเรียนที่มีแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ(Best Practice) การน้อมนำพระราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติ”( สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 21 มิ.ย. 2566 99
680 คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 รุ่นที่ 7 สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 20 มิ.ย. 2566 80
679 การประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 20 มิ.ย. 2566 75
678 ลงพื้นที่ประเมินเชิงประจักษ์การประกวดโรงเรียนที่มีแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ(Best Practice) การน้อมนำพระราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติ”(ระดับเขตพื้นที่) สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 20 มิ.ย. 2566 108
677 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนนักศึกษา (พสน.) สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 20 มิ.ย. 2566 80
676 การประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานและการ จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทางการดำเนินงานของโรงเรียนอีโคสคูล (Eco - School) สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 15 มิ.ย. 2566 99
675 การคัดเลือกผลงาน/นวัตกรรมโรงเรียนที่มีแนวปฎิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) การน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ ๑o สู่การปฎิบัติของระดับเขตพื้นที่ สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 14 มิ.ย. 2566 119
674 การประเมินการคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง การย้ายและการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญไปบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามาตรา38 ค.(2) สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 14 มิ.ย. 2566 92
673 การประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 3/2566 สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 14 มิ.ย. 2566 67
672 การประชุมคณะกรรมการอำนวยการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วยสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2566 สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 12 มิ.ย. 2566 268
671 การประชุมชี้แจงแนวทางการประเมิน ITA Online ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 12 มิ.ย. 2566 100
670 อบรมครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 10 มิ.ย. 2566 112
669 ลงพื้นที่ถอดบทเรียนการดำเนินโครงการโรงเรียนคุณภาพ ปรียาพร บุญนา 8 มิ.ย. 2566 97
668 ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระพุทธนพราชบพิธไตรรัตนธัชรังสรรค์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 8 มิ.ย. 2566 68
667 ประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อติดตามข้อมูลนักเรียนและการบริหารจัดการเพื่อสร้างโอกาสให้กับผู้เรียน ปีการศึกษา 2566 สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 7 มิ.ย. 2566 88
666 การรับฟังและเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน และภาระงานที่แท้จริงของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 7 มิ.ย. 2566 74
665 การประชุมสัมมนาเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ตำแหน่งตามกรอบอัตรากำลังและดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคลของตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 7 มิ.ย. 2566 67
664 ประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อติดตามข้อมูลนักเรียนและการบริหารจัดการเพื่อสร้างโอกาสให้กับผู้เรียน ปีการศึกษา 2566 สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 6 มิ.ย. 2566 116
663 ประธานพิธีเปิดโครงการ"เสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2566 ปรียาพร บุญนา 5 มิ.ย. 2566 123
662 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖ สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 3 มิ.ย. 2566 70
661 การร่วมประชุมเพื่อวางแผนการนิเทศ ติดตาม ประเมินผล และช่วยเหลือสถานศึกษาที่จัดการเรียนรวม สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 31 พ.ค. 2566 79
660 การอบรมแกนนำนักเรียนส่งเสริมสุขภาพจิต และติดตามนักเรียนที่เรียนไม่จบในปีการศึกษา 2565 สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 31 พ.ค. 2566 80
659 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเสวียดวิทยา รัชมังคลาภิเษก ปรียาพร บุญนา 30 พ.ค. 2566 126
658 ประธานในพิธีเปิดโครงการศึกษาแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรม ระหว่างไทย มาเลเซีย และอินโดนีเซีย (IPIC 2023) การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ และ Impromptu Speech ปรียาพร บุญนา 30 พ.ค. 2566 170
657 การประชุมสื่อสารสร้างความเข้าใจ แนวทางการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานและการเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ผ่านระบบออนไลน์ สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 30 พ.ค. 2566 77
656 คัดเลือกครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประจำปี 2566 ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยครูที่สมัครเข้าร่วมการคัดเลือกนำเสนอผลการปฏิบัติงานผ่านระบบออนไลน์ zoom meeting สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 30 พ.ค. 2566 68
655 การออกแบบนวัตกรรมการบริหารสถานศึกษาเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนตามฐานสมรรถนะ ในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาสุราษฎร์ธานี สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 30 พ.ค. 2566 66
654 การอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตภายในสถานศึกษา ปรียาพร บุญนา 29 พ.ค. 2566 91
653 รับมอบหนังสือ "ปูชนียะ" (หนังสือธรรม) ปรียาพร บุญนา 29 พ.ค. 2566 85
652 สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร รับรายงานตัวผู้สอบแข่งขันได้เข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูฯ สังกัด สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร จำนวน 11 ราย ( 6 วิชาเอก) สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 29 พ.ค. 2566 108
651 การประชุมคณะกรรมการเกี่ยวกับการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2566 ครั้งที่ 1/2566 สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 29 พ.ค. 2566 110
650 การพิจารณาคัดเลือกผลงานสื่อสร้างสรรค์ภาพยนตร์สั้นต่อต้านการทุจริต ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 26 พ.ค. 2566 95
649 พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ครั้งที่5/2566 สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 26 พ.ค. 2566 65
648 ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในวโรกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี วันที่ 3 มิถุนายน 2566 สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 25 พ.ค. 2566 83
647 การตรวจราชการ ติดตาม ประเมินผล การจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 24 พ.ค. 2566 90
646 การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2556 ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 23 พ.ค. 2566 110
645 การประชุมคณะอนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร ครั้งที่ 4/2566 สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 22 พ.ค. 2566 149
644 พิธีวางพวงมาลา บวงสรวงและถวายสักการะเนื่องในวัน "อาภากร" ประจำปี 2566 วันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 19 พ.ค. 2566 76
643 การประชุม เตรียมการรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 19 พ.ค. 2566 81
642 สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร ร่วมรับชมรายการคลีนิก สตผ. ครั้งที่ 4 "Back to School สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 18 พ.ค. 2566 68
641 การประชุมคณะกรรมการเตรียมการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วยสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2566 สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 18 พ.ค. 2566 78
640 การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเช้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 16 พ.ค. 2566 163
639 การนิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อม การเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 15 พ.ค. 2566 89
638 การประชุมสรุปผลการดำเนินงาน การฝึกอบรมโครงการ หนึ่งโรงเรียน หนึ่งการเรียนรู้ ครูอนามัย สร้างเด็กไทยรอบรู้สุขภาพ ภาคปฏิบัติ On - Site สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 12 พ.ค. 2566 121
637 การอบรมพัฒนาวิชาชีพครูและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปรียาพร บุญนา 11 พ.ค. 2566 110
636 การประชุมเชิงปฏิบัติการ “นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) และการประเมินเพื่อการเรียนรู้ (Assessment for Learning) เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนที่ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 11 พ.ค. 2566 107
635 การประชุมวิทยากรการอบรมครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพสำนักงานเขดพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 10 พ.ค. 2566 434
634 การประชุมสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารสําหรับผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร ครั้งที่ 2/2566 สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 10 พ.ค. 2566 428
633 การขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 9 พ.ค. 2566 425
632 ขับเคลื่อนการดำเนินงานน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติ สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 8 พ.ค. 2566 422
631 สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร ร่วมขับเคลื่อนโครงการ หนึ่งโรงเรียน หนึ่งครูอนามัย สร้างเด็กไทยรอบรู้สุขภาพ ภาคปฏิบัติ On - Site สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 1 พ.ค. 2566 496
630 การประชุมคณะอนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร ครั้งที่ 3/2566” สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 29 เม.ย. 2566 420
629 พิธีเจริญพระพุทธมนต์ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 29 เม.ย. 2566 415
628 การดำเนินงานการฝึกอบรมโครงการ หนึ่งโรงเรียน หนึ่งครูอนามัย สร้างเด็กไทยรอบรู้สุขภาพ ภาคปฏิบัติ On - Site สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 27 เม.ย. 2566 415
627 ขอแสดงความยินดีกับนายสำรวย ภักดี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตฯเนื่อในโอกาสเข้ารับเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2565 สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 27 เม.ย. 2566 417
626 การประชุมคณะกรรมการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู ปี พ.ศ.2566 ( ครั้งที่ 1 ) สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 27 เม.ย. 2566 417
625 การพัฒนาครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร รุ่นที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ผ่านระบบออนไลน์ สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 26 เม.ย. 2566 409
624 "พุธเช้า ข่าว สพฐ." ตอนพิเศษ "สพฐ,ผนึกกำลังเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1/2566" สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 26 เม.ย. 2566 411
623 พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรฯ สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 25 เม.ย. 2566 416
622 ประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 25 เม.ย. 2566 409
621 หนึ่งโรงเรียนหนึ่ง ครูอนามัย สร้างเด็กไทยรอบรู้สุขภาพ ภาคปฏิบัติ on - site สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 24 เม.ย. 2566 417
620 การประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 24 เม.ย. 2566 414
619 การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 ( 1 เมษายน 2566 ) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 1/2566 สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 24 เม.ย. 2566 413
618 ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2556 ส่วนภูมิภาค จังหวัดสุราษฎร์ธานี สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 21 เม.ย. 2566 405
617 การสัมมนา เรื่อง ดิจิทัลคอนเทนต์กับการพัฒนาการเรียนการสอนของไทย ปรียาพร บุญนา 20 เม.ย. 2566 518
616 การอบรมเสริมสร้างพัฒนาวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิซาชีพในยุคดิจิทัล เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 19 เม.ย. 2566 422
615 ารตรวจสอบและหลอมรวมข้อมูลการรายงานผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) รอบ 6 ภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 เ สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 18 เม.ย. 2566 408
614 ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราช การทั่วไปสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 18 เม.ย. 2566 415
613 สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร ร่วมสืบสานประเพณีไทย จัดกิจกรรมสรงน้ำพระพุทธรูป และรดน้ำขอพร เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 12 เม.ย. 2566 417
612 การจัดทำข้อมูลตามรายละเอียดตัวชี้วัดในการประเมินตามองค์ประกอบการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (การย้ายกรณีปกติ)ประจำปี พ.ศ.2566 สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 10 เม.ย. 2566 412
611 การประชุมปฏิบัติการสังเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการทดสอบทางการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และ ชั้นมัธยมศึกษปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 10 เม.ย. 2566 419
610 การดำเนินงานรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๖ สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 7 เม.ย. 2566 412
609 ลงพื้นที่ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการจัดเก็บข้อมูลผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 6 เม.ย. 2566 413
608 ลงพื้นที่ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการจัดเก็บข้อมูลผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 6 เม.ย. 2566 415
607 วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 6 เม.ย. 2566 411
606 พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาภาคบังคับและการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปรียาพร บุญนา 4 เม.ย. 2566 423
605 การสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2566 รอบสอง ระดับประเทศ วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ของศูนย์สอบที่ 29 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 4 เม.ย. 2566 411
604 ลงพื้นที่ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการจัดเก็บข้อมูลผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 4 เม.ย. 2566 410
603 การสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปโดยนายสมบูรณ์ เรืองแก้ว ผอ.สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 2 เม.ย. 2566 411
602 พิธีวางพานพุ่มดอกไม้ ถวายราชสักการะ และถวายราชสดุดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 2 เม.ย. 2566 408
601 การสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 31 มี.ค. 2566 415
600 การประชุมคณะอนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร ครั้งที่ 2/2566” สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 31 มี.ค. 2566 419
599 วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 31 มี.ค. 2566 411
598 ร่วมให้การต้อนรับและร่วมบริจาคสมทบทุนกับ "หมอหมูสู้มะเร็ง" สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 30 มี.ค. 2566 409
597 วินัยและการรักษาวินัยของข้าราชการครู เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตระหนักและเห็นความสำคัญ เพื่อนำมาปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 30 มี.ค. 2566 410
596 การจัดอบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตภายในสถานศึกษา ปรียาพร บุญนา 29 มี.ค. 2566 433
595 ศึกษาธิการ - แรงงานร่วมใจสู่ไทยมีงานทำ สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 29 มี.ค. 2566 410
594 การติดตาม ตรวจสอบ เก็บรวบรวมข้อมูลผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้ สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 29 มี.ค. 2566 412
593 การฝึกและวิทยากรให้การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาหน่วยลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ระดับสถานศึกษา สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 29 มี.ค. 2566 409
592 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพรร่วมขบวนแห่ผ้าห่มพระธาตุศรีสุราษฎร์ เนื่องในงาน “แห่ผ้าห่มพระธาตุศรีสุราษฎร์ แลธรรมชาติเขาท่าเพชร ประจำปี 2566 สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 28 มี.ค. 2566 409
591 การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราช การทั่วไปสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร ผ่านระบบออนไลน์ สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 24 มี.ค. 2566 414
590 การประชุมเชิงปฏิบัติการ "ร่วมคิด ร่วมสร้าง ร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาประชากร ภายใต้ทิศทางการพัฒนาของแผนฯ 13" สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 24 มี.ค. 2566 412
589 การติดตาม ตรวจสอบ เก็บรวบรวมข้อมูลผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่1(1ตุลาคม 2565 -31 มีนาคม 2566) สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 24 มี.ค. 2566 410
588 การติดตาม ตรวจสอบ เก็บรวบรวมข้อมูลผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่1(1ตุลาคม 2565 -31 มีนาคม 2566) สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 24 มี.ค. 2566 412
587 การติดตาม ตรวจสอบ เก็บรวบรวมข้อมูลผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่1(1ตุลาคม 2565 -31 มีนาคม 2566) สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 24 มี.ค. 2566 409
586 จัดการประชุมประชุมสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารสําหรับผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานีชุมพรครั้งที่ 1/2566 สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 21 มี.ค. 2566 425
585 การการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 20 มี.ค. 2566 418
584 ประธานพิธีเปิดการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดการแข่งขันมหกรรมวิชาการ Southern English Medium Instruction Programmes Open House (SEMP) ปีการศึกษา 2566 ปรียาพร บุญนา 17 มี.ค. 2566 2546
583 การจัดทำข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาวงเงินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2566) สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 17 มี.ค. 2566 415
582 จัดทำรายละเอียดองค์ประกอบตัวชี้วัด เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 16 มี.ค. 2566 415
581 กลั่นกรองการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 16 มี.ค. 2566 414
580 การจัดงานแห่ผ้าห่มพระธาตุศรีสุราษฎร์ แลธรรมชาติเขาท่าเพชร ครั้งที่13 ประจำปี 2566 สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 16 มี.ค. 2566 415
579 อบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ในงานวิชาการ และวิชาชีพครู สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 16 มี.ค. 2566 419
578 เก็บรวบรวมข้อมูลของผลการปฏิบัติงาน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษาครั้งที่1(1ตุลาคม 2565 -31 มีนาคม 2566) สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 16 มี.ค. 2566 420
577 การจัดเก็บข้อมูลผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566) ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ณ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 16 มี.ค. 2566 411
576 การพิจารณาจัดทำแผนงบประมาณรายจ่าย(งบบริหารจัดการ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร ครั้งที่ 2 สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 14 มี.ค. 2566 413
575 รายงานผลการดำเนินงาน การบริหารจัดการศึกษา ตามนโยบายการตรวจราชการ ติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีปกติ รอบที่ 1 สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 14 มี.ค. 2566 426
574 การประชุมคณะกรรมการบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2566) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 14 มี.ค. 2566 418
573 การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 14 มี.ค. 2566 410
572 การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาโปรแกรมการรับสมัครพนักงานราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 14 มี.ค. 2566 425
571 การบริหาร การจัดการเรียนการสอน โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ปัญญาทีปวิทยานุสรณ์ และการขอขยายชั้นเรียนช่วงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามพระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ.2562 สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 13 มี.ค. 2566 488
570 โครงการการติดตามและประเมินผลการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติระดับโครงการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และหน่วยงานในสังกัด โดยใช้กระบวนการวิจัยเชิงประเมิน สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 13 มี.ค. 2566 413
569 ตรวจเยี่ยมการสอบปลายภาคเรียนของนักเรียน และติดตามการดำเนินการแก้ 0 ร มส ของโรงเรียนปากแพรกวิทยา สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 10 มี.ค. 2566 427
568 การอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้เกี่ยวกับการลาศึกษาต่อ ฝึกอบรมปฏิบัติการวิจัยภายในประเทศ และต่างประเทศ สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 9 มี.ค. 2566 436
567 การประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการบูรณาการแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น ประวัติศาสตร์กับหลักสูตรสถานศึกษาผ่านระบบ VDO Conference สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 8 มี.ค. 2566 411
566 ร่วมรับชมรายการ "พุธเช้า ข่าว สพฐ." ครั้งที่ 10/2566 และประชุมทีมบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 8 มี.ค. 2566 412
565 ร่วมเวียนเทียน เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาในกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาล วันมาฆบูชา ประจำปี 2566 สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 7 มี.ค. 2566 413
564 การสอบคัดเลือกเข้าเรียน โครงการห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ​ปีการศึกษา 2566 สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 7 มี.ค. 2566 438
563 การสอบคัดเลือกเข้าเรียน โครงการห้องเรียนพิเศษ คณิตศาสตร์- วิทยาศาสตร์ (ห้องเรียน M-Sci ) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 7 มี.ค. 2566 431
562 การแข่งขันฟุตซอลเยาวชน อายุไม่เกิน 15 ปีชาย SDN FUTSAL NO-L CUP 2023 "เพื่อนกันมันส์. โนแอล" (ไม่ดื่ม ไม่สูบ ไม่เสพ ไม่พนัน) สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 7 มี.ค. 2566 437
561 ตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (Human Capital Excellent Center : HCEC) สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 7 มี.ค. 2566 420
560 การประชุม​คณะอนุกรรมการ​ส่งเสริม​คุณธรรม​จังหวัด​สุราษฎร์​ธานี​และรับเกียรติ​บัตร ชุมชน องค์กร​ และอำเภอ​คุณธรรม​ที่ได้รับการประเมินในระดับคุณธรรม​ต้นแบบ สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 7 มี.ค. 2566 410
559 ตรวจเยี่ยมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2565 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ระบบ digital testing สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 3 มี.ค. 2566 413
558 ตรวจเยี่ยมสนามสอบในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) รอบที่ 4 สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 3 มี.ค. 2566 410
557 ประเมินสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2565 สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 3 มี.ค. 2566 435
556 เยี่ยมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2565 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ระบบ digital testing ณ สนามสอบโรงเรียนครนพิทยาคม สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 2 มี.ค. 2566 414
555 ตรวจเยี่ยมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2565 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ระบบ digital testing ณ สนามสอบโรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม และ สนามสอบโรงเรียนบ้านนาสาร สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 2 มี.ค. 2566 430
554 กิจกรรมTFV Open House "นวัตวิถีชุมชน เปี่ยมล้น วิชาการ" ประจำปีการศึกษา 2565 โรงเรียนท่าเฟืองวิทยา ปรียาพร บุญนา 28 ก.พ. 2566 424
553 การประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร ครั้งที่ 1/2566 สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 28 ก.พ. 2566 484
552 ประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคง และความสงบเรียบร้อย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 2/2566 สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 28 ก.พ. 2566 414
551 การประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดฯ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 28 ก.พ. 2566 420
550 ตรวจเยี่ยมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2565 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ระบบ digital testing สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 28 ก.พ. 2566 438
549 กิจกรรม Open House “ล่องใต้ Style น.ว.” สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 28 ก.พ. 2566 411
548 ตรวจเยี่ยมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2565 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ระบบ digital testing สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 28 ก.พ. 2566 416
547 ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 27 ก.พ. 2566 408
546 การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ปีการศึกษา 2565 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปรียาพร บุญนา 25 ก.พ. 2566 440
545 การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสังกัด สพฐ. ในระยะเวลา 1 ปี สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 24 ก.พ. 2566 432
544 ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้านวิชาการ สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 23 ก.พ. 2566 413
543 พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหนุนเสริมจังหวัดเพื่อความปลอดภัยทางถนนของอำเภอเสี่ยงภัย สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 23 ก.พ. 2566 427
542 ST2 Open House เชิญมาแล Share & Learn" ปีการศึกษา 2565 สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 21 ก.พ. 2566 418
541 เปิดเรือน เยือน ท.พ. “T.P. Open House 2022 สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 21 ก.พ. 2566 414
540 ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้านนโยบาย ยุทธศาสตร์ ติดตามและประเมินผล สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 21 ก.พ. 2566 412
539 เปิดบ้านวิชาการ (Open House) ประจำปีการศึกษา 2565 โรงเรียนสวีวิทยา สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 21 ก.พ. 2566 412
538 การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 ของโรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 20 ก.พ. 2566 450
537 กิจกรรมขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ชาติไทย ณ สวนศรีธรรมโศกราช อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 20 ก.พ. 2566 418
536 การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (Human Capital Excellence Center : HCEC) สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 17 ก.พ. 2566 420
535 เปิดรั้วเทาแดง” (Open House P.S.V) สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 16 ก.พ. 2566 411
534 "OPEN HOUSE เปิดบ้าน ก.ด. สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 16 ก.พ. 2566 407
533 กิจกรรมนิทรรศการวิชาการ "Open House เปิดบ้าน ส.ธ. สู่สีสันแห่งการเรียนรู้ ปรียาพร บุญนา 15 ก.พ. 2566 413
532 การร่วมประชุมทางไกลออนไลน์ (Conference) และถ่ายทอดสดการมอบนโยบายการดำเนินงานของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา "เปลี่ยนผ่านความหวังและความท้าทาย : จาก กศจ. สู่ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา" สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 15 ก.พ. 2566 431
531 การเปิดศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนคำพ่อสอนและเปิดบ้านวิชาการ ประจำปีการศึกษา2565 สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 14 ก.พ. 2566 422
530 การประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม Thai Science Camp ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ครั้งที่ ๑๕ สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 14 ก.พ. 2566 415
529 การจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ปรียาพร บุญนา 12 ก.พ. 2566 409
528 เปิดกิจกรรมทางวิชาการ "สุขกันเถอะเรา" Open House 2022 ประจำปีการศึกษา 2565 ปรียาพร บุญนา 10 ก.พ. 2566 408
527 การประชุมสร้างความเข้าใจ การติดตาม ประเมินผล การบริหารและการจัดการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 10 ก.พ. 2566 417
526 การประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐ และเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ครั้งที่ 1/2566 สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 9 ก.พ. 2566 408
525 ประชุมคณะทำงานระดับศูนย์สอบ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565 สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 9 ก.พ. 2566 414
524 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาประสิทธิภาพรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 9 ก.พ. 2566 412
523 เปิดกิจกรรมค่ายพักแรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ยุวกาชาด และผู้บำเพ็ญประโยชน์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565 ณ ค่ายลูกเสือโรงเรียนไชยาวิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 9 ก.พ. 2566 444
522 กิจกรรมทำบุญตักบาตร เจริญพระพุทธมนต์ และเจริญจิตภาวนาเพื่อถวายพระพร แด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ปรียาพร บุญนา 9 ก.พ. 2566 414
521 การอบรมเชิงปฏิบัติการ “ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยระเบียบงานสารบรรณ” สำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านธุรการของสถานศึกษา สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 4 ก.พ. 2566 412
520 งานของดีเมืองสุราษฎร์และกาชาดจังหวัดประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 3-12 ก.พ.2566 สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 4 ก.พ. 2566 427
519 การประชุมจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 2 ก.พ. 2566 409
518 “วันธารน้ำใจ” ประจำปีการศึกษา 2565 สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 2 ก.พ. 2566 427
517 สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร ร่วมเคารพศพและเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ คุณพ่อประจวบ ทองวิจิตร ชฎาภรณ์ บุญกาญจน์ 2 ก.พ. 2566 412
516 กิจกรรม “วันธารน้ำใจ” ประจำปีการศึกษา 2565 ชฎาภรณ์ บุญกาญจน์ 1 ก.พ. 2566 408
515 ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการขออนุมัติเก็บเงินบำรุงการศึกษาของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร ชฎาภรณ์ บุญกาญจน์ 1 ก.พ. 2566 418
514 กิจกรรมเปิดโลกทัศน์ทางวิชาการ ครั้งที่ 20 ปีการศึกษา 2565 “Open House Open Heart” โรงเรียนสวนศรีวิทยา จังหวัดชุมพร ปรียาพร บุญนา 31 ม.ค. 2566 416
513 ประธานพิธีพระราชทานเพลิงศพ ชฎาภรณ์ บุญกาญจน์ 31 ม.ค. 2566 413
512 งานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 พุทธสมาคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 31 ม.ค. 2566 424
511 การประชุมชี้แจงสนามสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 31 ม.ค. 2566 414
510 การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 พุทธสมาคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ชฎาภรณ์ บุญกาญจน์ 30 ม.ค. 2566 410
509 การพิจารณาอนุมัติคำขอกู้เงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 30 ม.ค. 2566 426
508 ประชุมคณะกรรมการขยายจำนวนห้องเรียน ในปีการศึกษา 2566 สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 30 ม.ค. 2566 407
507 พิธีเจริญพระพุทธมนต์ในพิธีสงฆ์ “วันสถาปนาหน่วย ครบรอบปีที่ 30” ศูนย์ต่อสู้ป้องกันภัยทางอาการกองทัพบกที่ 4 สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 30 ม.ค. 2566 400
506 การประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์สอบเพื่อเตรียมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 ประจำปีการศึกษา 2565 ศูนย์สอบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 30 ม.ค. 2566 395
505 ประธานพิธีเปิดค่ายคุณธรรมและแนะแนวอาชีพ ประจำปีการศึกษา 2565 ปรียาพร บุญนา 26 ม.ค. 2566 397
504 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานและวางแผนการพัฒนาโครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยใช้รูปแบบการนิเทศแบบมีส่วนร่วม PDCCA ครั้งที่ 1/2566 สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 26 ม.ค. 2566 410
503 การประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นการศึกษา ของสำนักงานเขตพื้นการศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร ประจำปีการศึกษา 2566 (จังหวัดสุราษฎร์ธานี) สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 24 ม.ค. 2566 395
502 การอบรมวิทยากรและผู้ประเมิน โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ระดับหน่วยงานต้นสังกัด สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 24 ม.ค. 2566 409
501 การประชุมสร้างความตระหนักและการทบทวนความเข้าใจในการใช้ระบบสำรวจแววความสามารถพิเศษ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 24 ม.ค. 2566 402
500 การประชุมคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2565 สังกัดคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 24 ม.ค. 2566 402
499 การประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นการศึกษา ของสำนักงานเขตพื้นการศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร ประจำปีการศึกษา 2566 (จังหวัดชุมพร) ครั้งที่ 1/2566 สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 23 ม.ค. 2566 412
498 การประชุมชี้แจงจัดทำข้อมูลตามแบบนิเทศติดตามระบบบริหารการจัดการศึกษา และการจัดกระบวนการเรียนรู้ สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 23 ม.ค. 2566 401
497 การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสุราษร์ธานี ปรียาพร บุญนา 23 ม.ค. 2566 416
496 เยี่ยมสนามแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๗๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ภาคใต้ จังหวัดสตูล ปรียาพร บุญนา 20 ม.ค. 2566 401
495 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปรียาพร บุญนา 20 ม.ค. 2566 410
494 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๗๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ภาคใต้ จังหวัดสตูล ปรียาพร บุญนา 19 ม.ค. 2566 414
493 งานรัฐพิธี "วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช" ประจำปีพุทธศักราช 2566 สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 18 ม.ค. 2566 397
492 กิจกรรมงานวันครูอำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 67 ประจำปี 2566 ปรียาพร บุญนา 17 ม.ค. 2566 415
491 กิจกรรมงานวันครู ประจำปี 2566 โรงเรียนในเครืออำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปรียาพร บุญนา 17 ม.ค. 2566 429
490 งานวันครู ครั้งที่ ๖๗ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ จังหวัดชุมพร ปรียาพร บุญนา 16 ม.ค. 2566 403
489 งานวันครูส่วนภูมิภาค ครั้งที่ ๖๗ พ.ศ. ๒๕๖๖ หน่วยจังหวัดสุราษฎร์ธานี"พลังครู คือหัวใจของการพลิกโฉมคุณภาพการศึกษา" สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 16 ม.ค. 2566 403
488 วางหรีดเคารพศพและแสดงความไว้อาลัยต่อการจากไปของ คุณแม่นิยม วุฒิจันทร์ สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 10 ม.ค. 2566 427
487 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร สวัสดีปีใหม่ และขอพร จาก นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 10 ม.ค. 2566 402
486 การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี ปรียาพร บุญนา 9 ม.ค. 2566 401
485 การประเมินข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเลื่อนวิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 9 ม.ค. 2566 404
484 สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร ร่วมเคารพศพและเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ คุณแม่เด็จ ทองวิจิตร สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 9 ม.ค. 2566 404
483 การอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาศักยภาพรองผู้อำนวยการสถานศึกษาสู่นักบริหารมืออาชีพ ในศตวรรษที่ 21 ปรียาพร บุญนา 5 ม.ค. 2566 408
482 กิจกรรม ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ปี พ.ศ.2566 สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 29 ธ.ค. 2565 409
481 ถอดบทเรียนจากแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่นบูรณาการตัวชี้วัดตามหลักสูตรสถานศึกษาและจัดทำวิดีทัศน์(ต่อเนื่อง) สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 27 ธ.ค. 2565 410
480 ร่วมต้อนรับคณะผู้ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปรียาพร บุญนา 26 ธ.ค. 2565 415
479 การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ประจำปีการศึกษา 2565 จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปรียาพร บุญนา 23 ธ.ค. 2565 493
478 การดำเนินกิจกรรม "โครงการจิตอาสา ICT สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร" ศักดา ชินทัตโต 23 ธ.ค. 2565 425
477 พิธีถวายพระพรชัยมงคล และเจริญจิตตภาวนา สวดมนต์ บูชาธรรม และร่วมลงนามถวายพระพร เพื่อถวายพระพรชัยมงคล สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 22 ธ.ค. 2565 422
476 พิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 22 ธ.ค. 2565 413
475 ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยฒศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนไชยาวิทยา สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 20 ธ.ค. 2565 454
474 โทรคมนาคมจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าพบ นายสมบูรณ์ เรืองแก้ว ผอ.สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 19 ธ.ค. 2565 426
473 การประชุมเชิงปฏิบัติการการวางแผนการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 16 ธ.ค. 2565 415
472 ถอดบทเรียนวิดีโอจากแหล่งเรียนรู้บูรณาการตัวชี้วัด ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุราษฎร์ธานี สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 16 ธ.ค. 2565 424
471 การประชุมชี้แจงศูนย์สอบการเตรียมพร้อมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2565 สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 16 ธ.ค. 2565 420
470 ประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยและสภานักเรียน ปรียาพร บุญนา 16 ธ.ค. 2565 424
469 ประธานพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 โรงเรียนสวีวิทยา จังหวัดชุมพร ปรียาพร บุญนา 15 ธ.ค. 2565 448
468 การประชุมพิจารณาแผนงานโครงการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 14 ธ.ค. 2565 414
467 การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา ในการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรวม ปรียาพร บุญนา 9 ธ.ค. 2565 424
466 การประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นการศึกษา ของสำนักงานเขตพื้นการศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร ประจำปีการศึกษา 2566 (จังหวัดชุมพร) สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 9 ธ.ค. 2565 419
465 การประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร ปีการศึกษา 2566 (จังหวัดสุราษฎร์ธานี) สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 9 ธ.ค. 2565 417
464 กิจกรรมวันวิญญาณ ประจำปี 2565 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ปรียาพร บุญนา 8 ธ.ค. 2565 430
463 พิธีเปิดอาคาร 115 ปี โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ปรียาพร บุญนา 6 ธ.ค. 2565 430
462 การประชุมเตรียมงานส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 6 ธ.ค. 2565 421
461 กิจกรรม เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 5 ธ.ค. 2565 407
460 ประธานพิธีเปิดงานนำเสนอผลงานรับการประเมินครูดีเด่นและรองผู้อำนวยการสถานศึกษาดีเด่น ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ปรียาพร บุญนา 3 ธ.ค. 2565 417
459 พิธีถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ปรียาพร บุญนา 2 ธ.ค. 2565 408
458 การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดชุมพร ครั้งที่ ๗๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ปรียาพร บุญนา 2 ธ.ค. 2565 448
457 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 (จังหวัดชุมพร ) สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 2 ธ.ค. 2565 440
456 รายงานตัวผู้เข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นครูผู้ช่วย ในสังกัดของสพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 1 ธ.ค. 2565 414
455 การจัดงานวันครูส่วนภูมิภาคครั้งที่ 67 พ.ศ.2566 หน่วยจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 1/2565 สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 1 ธ.ค. 2565 426
454 การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ เพื่อให้มีวิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการ สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 30 พ.ย. 2565 426
453 การประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ ประเมินผลและการนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 30 พ.ย. 2565 429
452 ประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ปรียาพร บุญนา 29 พ.ย. 2565 415
451 การประชุมผู้ดูแลระบบโปรแกรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 29 พ.ย. 2565 423
450 การตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการจัดการศึกษาทางไกลแบบสื่อสารสองทาง สำหรับมัธยมศึกษาตอนต้น ระยะที่ ๒ สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 29 พ.ย. 2565 418
449 ติดตามการเตรียมความพร้อมรับการตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการจัดการศึกษาทางไกลแบบสื่อสารสองทาง ณ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 28 พ.ย. 2565 417
448 การสัมมนาการศึกษา PIM การเรียนรู้จากประสบการณ์จริงแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงการศึกษาไทย สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 28 พ.ย. 2565 416
447 คณะกรรมการบริหารอัตรากำลัง ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 6/2565 สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 25 พ.ย. 2565 426
446 งานรัฐพิธี "วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า" ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๕ สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 25 พ.ย. 2565 426
445 การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (จังหวัดสุราษฎร์ธานี) สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 24 พ.ย. 2565 432
444 การประชุมสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานสําหรับผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 23 พ.ย. 2565 421
443 การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ จังหวัดสุราษฎร์ธานี สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 22 พ.ย. 2565 421
442 การประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดตั้งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 22 พ.ย. 2565 430
440 การประชุมคณะกรรมการจัดทำข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาการย้าย ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี 2565 (เพิ่มเติมครั้งที่ 2 ) สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 18 พ.ย. 2565 419
439 การประชุมเชิงปฎิบัติการจัดทำแผนนิเทศ บูรณาการและเครื่องมือนิเทศเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 18 พ.ย. 2565 414
438 การประชุมคณะกรรมการประเมินนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับจังหวัด สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 17 พ.ย. 2565 425
437 การนิเทศติดตามการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพ สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 17 พ.ย. 2565 419
436 พิธีเปิดอาคารเรียนใหม่โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี ปรียาพร บุญนา 11 พ.ย. 2565 469
435 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษสุราษฎร์ธานี ชุมพร ร่วมให้การต้อนรับและแสดงความยินดี กับ นางดวงฤทัย ทองแก้วเกิด พร้อมนางสาว อมรรัตน์ โพธิ์เพชร สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 11 พ.ย. 2565 419
433 การประชุมรับฟังการชี้แจงการรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเป็นผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ครั้งที่ ๒๐ สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 8 พ.ย. 2565 418
432 รายงานตัว ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.๒๕๖๔ สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 7 พ.ย. 2565 418
431 การประชุมคณะกรรมการพิจารณาการขอเปิดห้องเรียนพิเศษในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 7 พ.ย. 2565 418
430 การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างและพัฒนากลุ่มผู้นำองค์ความรู้สู่การเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (PA Support Team) ภาคใต้ รุ่นที่ 9 สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 1 พ.ย. 2565 409
429 การมอบนโยบาย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 โดยนางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 1 พ.ย. 2565 425
428 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร ร่วมแสดงความยินดีและให้การต้อนรับรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นการศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 31 ต.ค. 2565 450
427 รับฟังการนำเสนอผลการฝึกปฏิบัติการของนักศึกษา ฝึกปฏิบัติการวิชาชีพ สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 27 ต.ค. 2565 417
426 ขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร ตามแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 5 ปี(พ.ศ.2566-2670) สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 26 ต.ค. 2565 421
425 การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการจัดการเรียนการสอนด้านการอ่านและการเขียนภาษาไทย" ของสถาบันภาษาไทย สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ. สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 25 ต.ค. 2565 441
424 การประชุมคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2565) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 1/2565 สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 20 ต.ค. 2565 412
423 การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฎิบัติงานของพนักงานราชการ ครั้งที่ 1 / 2565 สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 18 ต.ค. 2565 415
422 ต้อนรับนักศึกษาฝึกปฎิบัติการวิชาชีพ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร จำนวน 41 ราย สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 18 ต.ค. 2565 410
421 ติดตามการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนท่าชีวิทยาคม สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 18 ต.ค. 2565 425
420 กิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 14 ต.ค. 2565 407
419 ศึกษา แหล่งเรียนรู้โครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ศูนย์ผลิตภัณฑ์ปลาน้ำจืดพระราชทาน สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 10 ต.ค. 2565 410
418 ศึกษาดูงาน สพป.ยะลา เขต 3 สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 10 ต.ค. 2565 412
417 ประธานในพิธีเปิดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ยกย่องเชิดชูเกียรติการบริหารจัดการศึกษาและการจัดการเรียนรู้เชิงรุก และประธานพิธีเปิดการประชุมปฏิบัติการการวิจัยปฏิบัติการชั้นเรียนเพื่อพัฒนาสมรรถนะ พร้อมเยี่ยมชมศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน.ค่าย 1 ปรียาพร บุญนา 7 ต.ค. 2565 410
416 การประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 8/2565ผ่านระบบ Video Conference สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 5 ต.ค. 2565 426
415 การประชุมคณะกรรมการประเมินผลงาน/วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 4 ต.ค. 2565 421
414 การประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA)สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 4 ต.ค. 2565 413
413 การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำร่างแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 5 ปี สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 4 ต.ค. 2565 413
412 พิธีแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ จังหวัดชุมพร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ปรียาพร บุญนา 1 ต.ค. 2565 413
411 การประชุม โครงการจัดการศึกษาทางไกลแบบสื่อสารสองทางสำหรับระดับมัธยมศึกษาตอนต้น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 30 ก.ย. 2565 409
410 กิจกรรมแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2565 “วันวารที่พากเพียร วันเกษียณที่ภาคภูมิ” สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 30 ก.ย. 2565 416
409 การประชุมประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA)สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 28 ก.ย. 2565 407
408 พิจารณาจัดสรรเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพายและเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2563 และประจำปี 2564 สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 23 ก.ย. 2565 411
407 การวิจัยออกแบบแนวทางการดำเนินงานป้องกัน เฝ้าระวัง ติดตามและช่วยเหลือเด็กตกหล่นและออกกลางคัน สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 23 ก.ย. 2565 415
406 กิจกรรมการกลั่นกรองเพื่อคัดเลือกผู้บริหารและครูเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ “๑๐,๐๐๐ คุรุชน คนคุณธรรม” ระดับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 22 ก.ย. 2565 408
405 การประเมินผลการพัฒนางาน ตามข้อตกลง(PA) ของผู้อำนวยการสถานศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 15 ก.ย. 2565 427
404 การพิจารณาสรรหาและคัดเลือก "ครูดีในดวงใจ" ครั้งที่ 20 พ.ศ. 2566 สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 12 ก.ย. 2565 412
403 การประชุมคณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการประเมินนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2565ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 12 ก.ย. 2565 401
402 การประชุม คณะทำงานจัดทำข้อมูลเพื่อประกอบการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2565) สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 12 ก.ย. 2565 401
401 ระชุมเสวนา การบริหารจัดการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 9 ก.ย. 2565 397
400 การประชุม คณะกรรมการบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2565) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 9 ก.ย. 2565 394
399 การประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงาน เพื่อสร้างเครือข่าย”โครงการเด็กดีมีที่เรียน” ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาระดับภาคใต้ สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 9 ก.ย. 2565 402
398 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนาทางวิชาการ การนำเสนองานวิจัย/นวัตกรรมของครูและนักเรียน ครั้งที่ 11 (Symposium) ก ปรียาพร บุญนา 6 ก.ย. 2565 397
397 การพิจารณาสรรหาและคัดเลือก "ครูดีในดวงใจ" ครั้งที่ 20 พ.ศ. 2566 ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 5 ก.ย. 2565 417
396 งานเผยแพร่องค์ความรู้และแสดงผลงานดีเด่นด้าน Coding “CODING Achievement Awards” ภาคใต้ สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 1 ก.ย. 2565 393
395 การจัดงานเผยแพร่องค์ความรู้และแสดงผลงานดีเด่นด้าน "Coding CODING Achievement Awards" ประจำปี 2565 สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 30 ส.ค. 2565 396
394 สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร ร่วมให้การต้อนรับศึกษานิเทศก์ ใหม่ สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 30 ส.ค. 2565 432
393 การประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) และคณะกรรมการจัดเก็บข้อมูลผลการปฏิบัติงาน เพื่อประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 30 ส.ค. 2565 392
392 กิจกรรมเปิดบ้านคุณธรรม ชม แชร์ เชียร์ เครือข่ายการศึกษา สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 29 ส.ค. 2565 394
391 ลงพื้นที่ออกเยี่ยมบ้านนักเรียนและผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนปากแพรกวิทยา อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน ตามกระบวนการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 26 ส.ค. 2565 400
390 การประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลัง ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 4/2565 สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 26 ส.ค. 2565 407
389 การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 25 ส.ค. 2565 394
388 พิธี มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน ที่มีความตั้งใจเรียน มีความประพฤติดี มีความกตัญญูกตเวที แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ทุนละ 2,000 บาท โดยทางชมรมครูอาวุโสสุราษฎร์ธานี สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 24 ส.ค. 2565 399
387 กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน ตามกระบวนการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 23 ส.ค. 2565 411
386 การประเมินวิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ นางสาวอรชพร มีพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเสด็จพิทยาคม สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 23 ส.ค. 2565 416
385 โครงการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU)และยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรและสถานประกอบการที่ร่วมการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 23 ส.ค. 2565 399
384 ประเมินวิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 22 ส.ค. 2565 401
383 lสพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร ลงพื้นที่ออกเยี่ยมบ้านนักเรียนและผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนครนพิทยา และโรงเรียนละแมวิทยา จ.ชุมพร สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 22 ส.ค. 2565 397
382 ร่วมแถลงข่าว “ การคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี (Princess Maha Chakri Award) ครั้งที่ 5 ปี 2565 จังหวัดสุราษฎร์ธานี สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 22 ส.ค. 2565 394
381 การรายงานผลการขับเคลื่อนการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑ เพื่อการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน ด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 22 ส.ค. 2565 393
380 ขอแสดงความยินดี กับ นางสุจินต์ ภิญญานิล ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และนางวัชรี แสงอรุณ ศึกษานิเทศก์ สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร ที่ได้เข้ารับโล่ศึกษานิเทศก์ดีเด่น จากกระทรวงศึกษาธิการ สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 19 ส.ค. 2565 437
379 การประชุมเซิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน สู่วิถีผู้นำ ของสภานักเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 19 ส.ค. 2565 396
378 การดำเนินการจัดงานเผยแพร่องค์ความรู้และแสดงผลงานดีเด่นด้านCoding"CODING Achievement Awards" ประจำปี ๒๕๒๕ สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 18 ส.ค. 2565 398
377 การประชุมคณะกรรมการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน สู่วิถีผู้นำ ของสภานักเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 17 ส.ค. 2565 396
376 สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพรลงพื้นที่ออกเยี่ยมบ้านนักเรียนและผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 17 ส.ค. 2565 401
375 การประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจในหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 16 ส.ค. 2565 393
374 กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน ตามกระบวนการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 16 ส.ค. 2565 396
373 กิจกรรมพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร สมรรถนะด้านการคิดวิเคราะห์และการใช้กาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 15 ส.ค. 2565 397
372 กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 15 ส.ค. 2565 396
371 การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูผู้รับผิดชอบการจัดการศึกษาเรียนรวมในการใช้งานโปรแกรม IEP Online สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 15 ส.ค. 2565 401
368 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 12 ส.ค. 2565 399
367 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร ร่วมจัดกิจกรรม 5 ส “BIG Cleaning Day” สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 11 ส.ค. 2565 393
366 “เปิดบ้านคุณธรรม ชม เชียร์ แชร์ เครือข่ายการศึกษา สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 11 ส.ค. 2565 405
365 งานประชุมแกนนำขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อเทคโนลยีดิจิทัล OBEC Content Center ระดับภูมิภาค Cluster 5 สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 10 ส.ค. 2565 397
364 เปิดบ้านวิชาการ “Open House BANSADET"SCHOOL OF LEARNING" โรงเรียนบ้านเสด็จพิทยาคม สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 8 ส.ค. 2565 417
363 การประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลัง ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 3/2565 สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 5 ส.ค. 2565 393
362 ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์รายการพิเศษ ถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 5 ส.ค. 2565 406
361 การประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนคุณธรรมต้นแบบเพื่อขยายเครือข่ายองค์กรคุณธรรมสานต่อความดี สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 3 ส.ค. 2565 393
360 เข้าร่วมถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังแผ่นดิน ประจำปี 2565 ปรียาพร บุญนา 28 ก.ค. 2565 399
359 พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิม พระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 ปรียาพร บุญนา 28 ก.ค. 2565 396
358 พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 28 ก.ค. 2565 394
357 การประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ด้วยระบบ Video Conference สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 27 ก.ค. 2565 393
356 การพิจารณา คัดเลือกผู้ขอรับการประเมินเพื่อรับรางวัลอันทรงคุณค่า OBEC AWARDS ครั้งที่ ๑๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 22 ก.ค. 2565 399
355 ประธานในพิธีเปิดงาน "คาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช." ปรียาพร บุญนา 18 ก.ค. 2565 394
354 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสพม.พระนครศรีอยุธยา สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 18 ก.ค. 2565 397
353 โครงการขับเคลื่อนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร สู่องค์กรคุณธรรมต้นแบบ สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 18 ก.ค. 2565 402
352 บุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร ร่วมกิจกรรม “หิ้วปิ่นโตเข้าวัด” สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 12 ก.ค. 2565 396
351 การแข่งขันทักษะภาษาไทย 2565 ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 12 ก.ค. 2565 402
350 การประชุมคณะกรรมการคัดเลือก"ครูดีที่ฉันรัก" จังหวัดชุมพร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 8 ก.ค. 2565 395
349 บันทึกเทปโทรทัศน์รายการพิเศษถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 8 ก.ค. 2565 396
348 ร่วมต้อนรับและร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษโครงการตระหนักรู้ในสถาบันหลักของชาติ ปรียาพร บุญนา 8 ก.ค. 2565 395
347 การประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 5/2565 ผ่านระบบทางไกล Video Conference สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 6 ก.ค. 2565 398
346 “ร้านค้าสวัสดิการคุณธรรม” สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 5 ก.ค. 2565 418
345 การติดตามประเมินการขับเคลื่อนนโยบาย จุดเน้น สพฐ. และ นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ 2 สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 5 ก.ค. 2565 392
344 กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 4 ก.ค. 2565 423
343 ตรวจเยี่ยม ให้ขวัญกำลังใจ ในการปฏิบัติงานโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร ปรียาพร บุญนา 28 มิ.ย. 2565 395
342 ประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการปรับการเรียนรู้สู่สมรรถนะด้วยการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) โดยใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 (ปรับปรุง พ.ศ. 2560) ปรียาพร บุญนา 23 มิ.ย. 2565 396
341 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนปะทิววิทยา จังหวัดชุมพร ปรียาพร บุญนา 23 มิ.ย. 2565 398
339 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีฉลองรางวัลพระราชทานเสาเสมาธรรมจักร ปรียาพร บุญนา 23 มิ.ย. 2565 400
338 การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 19 มิ.ย. 2565 395
337 สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร ร่วมต้อนรับ คณะศึกษาดูงานโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การมัธยมศึกษาพะเยา สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 16 มิ.ย. 2565 405
336 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร เข้ามอบเงินช่วยเหลือพร้อมให้กำลังใจ กับนักเรียนประสบอัคคีภัย สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 15 มิ.ย. 2565 399
335 การประชุมการติดตามความก้าวหน้าการนำนโยบายการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่การปฏิบัติของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผ่านระบบ VDO conference ครั้งที่ ๕ เขตตรวจราชการที่ ๔ และ เขตตรวจราชการที่ ๑๖ (ความปลอดภัย โครงการพาน้องกลับมาเรียน และโครงการโรงเรียนคุณภาพ) สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 15 มิ.ย. 2565 400
334 เป็นประธานในพิธีรับมอบถ้วยพระราชทานพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ปรียาพร บุญนา 14 มิ.ย. 2565 394
333 การประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ITA Online) ประจำปี 2565 สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 13 มิ.ย. 2565 478
332 "โครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน" การฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษา ปรียาพร บุญนา 12 มิ.ย. 2565 390
331 ประชุมการนิเทศ ติดตาม ขับเคลื่อนการนิเทศการปรับเปลี่ยนเรียนรู้สู่สมรรถนะของผู้เรียน ด้วยการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Activ Learning) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ปรับปรุง พ.ศ. 2560) ครั้งที่ 1 ปรียาพร บุญนา 10 มิ.ย. 2565 396
330 การประชุมชี้แจงการจัดเก็บข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษารายคนด้วยระบบบริหารทรัพยากรบุคคล HRMS สพฐ. สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 7 มิ.ย. 2565 399
329 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการหลักสูตรครูตำรวจ D.A.R.E รุ่นที่ 243 ปรียาพร บุญนา 7 มิ.ย. 2565 397
328 การประชุม เชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบการรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา แบบอิเล็กทรอนิกส์ ( e-SAR ) สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 7 มิ.ย. 2565 398
327 สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร ร่วมการประชุม ผอ.สพท. ทั่วประเทศ ครั้งที่ 5/2565 สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 7 มิ.ย. 2565 396
326 พิธีถวายราชสักการะ วางพานพุ่ม และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 4 มิ.ย. 2565 396
325 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565 ปรียาพร บุญนา 3 มิ.ย. 2565 434
324 ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร ปรียาพร บุญนา 31 พ.ค. 2565 406
323 การอบรมพร้อมบรรยายพิเศษ ในการอบรมครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพ ผ่านระบบออนไลน์ สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 31 พ.ค. 2565 398
322 รายงานตัว ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.๒๕๖๔ สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 30 พ.ค. 2565 402
321 การจัดการสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบสอง ระดับประเทศ สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 29 พ.ค. 2565 401
320 ประธานพิธีเปิดการประชุมเสวนาร่วมกับผู้บริหารสหวิทยาเขตชุมพร 2 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร ปรียาพร บุญนา 27 พ.ค. 2565 400
319 การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนเพื่อยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 26 พ.ค. 2565 400
318 การประชุม เพื่อชี้แจงสร้างความเข้าใจในการติดตามเฝ้าระวังและรายงานผลการขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงศึกษาธิการ (Real Time) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 26 พ.ค. 2565 393
317 บันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในวโรกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 24 พ.ค. 2565 395
315 การประชุมเชิงปฏิบัติการปรับการเรียนรู้สู่สมรรถนะ ด้วยการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) โดยใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 (ปรับปรุง พ.ศ.2560) สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 21 พ.ค. 2565 397
314 การพัฒนาและการจัดการเว็บไซต์” สำหรับบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 20 พ.ค. 2565 392
313 ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา เสริมสร้างกำลังใจ เตรียมพร้อมเปิดภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2565 ปรียาพร บุญนา 19 พ.ค. 2565 396
312 ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา เสริมสร้างกำลังใจ เตรียมพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ปรียาพร บุญนา 17 พ.ค. 2565 394
311 ประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องระบบการวัดผลและการประเมินผลเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ปรียาพร บุญนา 14 พ.ค. 2565 395
310 การพัฒนาสมรรถนะครูด้านหลักสูตร การจัดการเรียนรู้ และการวัดผล เพื่อส่งเสริมสรรถนะผู้เรียน ด้วยกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพโดยใช้สหวิทยาเขตเป็นฐาน สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 12 พ.ค. 2565 391
309 การ ลงพื้นที่เยี่ยมชมติดตามผลการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมของเครือข่ายทางสังคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 11 พ.ค. 2565 417
308 กำกับติดตามการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2565 ปรียาพร บุญนา 10 พ.ค. 2565 399
307 การพัฒนาสมรรถนะครูด้านหลักสูตร การจัดการเรียนรู้ และการวัดผล เพื่อส่งเสริมสรรถนะผู้เรียน ด้วยกระบวนการชุมพรแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพโดยใช้สหวิทยาเขตเป็นฐาน สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 10 พ.ค. 2565 394
306 เวทีเสวนา : บทสนทนาของครู เล่าสู่กันฟัง สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร ยกระดับคุณภาพผู้เรียนครูปล่อยของ เรื่องที่ครูอยากเล่า ครั้งที่ ๑ สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 6 พ.ค. 2565 404
305 การประชุม คณะกรรมการบริหารอัตรากำลัง ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 5 พ.ค. 2565 396
304 ติดตามโครงการพาน้องกลับมาเรียน ปรียาพร บุญนา 3 พ.ค. 2565 399
303 รายงานตัว ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.๒๕๖๔ สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 3 พ.ค. 2565 392
302 การประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 4/2565 ผ่านระบบทางไกล Video Conference สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 3 พ.ค. 2565 396
301 การพัฒนาครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 2 พ.ค. 2565 404
300 การประชุมปฏิบัติการพัฒนาเครื่องมือวัดผล ประเมินผล เพื่อส่งเสริมสรรถนะผู้เรียนสพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 2 พ.ค. 2565 442
299 การประชุมชี้แจงการดำเนินงานการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์ ว 21/2560 สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 29 เม.ย. 2565 395
298 การจัดตั้งงบประมาณ งบลงทุน ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง สำหรับโรงเรียนคุณภาพ สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 29 เม.ย. 2565 395
297 ตรวจสอบคุณสมบัติและกลั่นกรองข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เสนอขอรับการประเมินให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์ ว21/2560 สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 29 เม.ย. 2565 392
296 การปล่อยของ : เรื่องที่ครูอยากเล่า" ครั้งที่ ๑ สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 29 เม.ย. 2565 400
295 การประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนนิเทศติดตาม “พัฒนาสมรรถนะครูด้านหลักสูตร การจัดการเรียนรู้และการวัดผลเพื่อส่งเสริมสมรรถนะของผู้เรียน ด้านการคิดขั้นสูง ด้วยกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพโดยใช้สหวิทยาเขตเป็นฐาน สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 26 เม.ย. 2565 396
294 การฝึกปฏิบัติการวิชาชีพการบริหารการศึกษา ของนักศึกษาวิทยาลัยนครราชสีมา สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 25 เม.ย. 2565 407
293 การรับการติดตาม ตามมาตรการป้องกันการทุจริตในการเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ตอบแทนในการเข้าเรียนในสถานศึกษาสังกัด สพฐ. สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 21 เม.ย. 2565 396
292 นายสมบูรณ์ เรืองแก้ว ผอ.สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร ลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนนโยบายพาน้องกลับมาเรียน สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 21 เม.ย. 2565 399
291 การประชุม คณะกรรมการดำเนินงานการพัฒนาครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 20 เม.ย. 2565 395
290 พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2564 สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 19 เม.ย. 2565 396
289 การประชุม คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 ( 1 เมษายน 2565) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 19 เม.ย. 2565 394
288 กิจกรรมร่วมสรงน้ำ พระพุทธรูป เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2565 สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 12 เม.ย. 2565 407
287 การประชุม ชี้แจงผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดที่มีรายชื่อนักเรียนที่ไม่ได้ศึกษาต่อและไม่พบตัวตามโครงการพาน้องกลับมาเรียน สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 12 เม.ย. 2565 395
286 การนำเสนอผลการฝึกประสบการณ์ วิชาชีพการบริหารการศึกษา ของนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 12 เม.ย. 2565 393
285 บรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 12 เม.ย. 2565 397
284 ว่าที่ร้อยตรี ดร. ธนุ วงษ์จินดา รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ติดตาม โรงเรียนต้นแบบ การขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพ ระดับมัธยมศึกษา สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 11 เม.ย. 2565 406
283 นายณัฐพงศ์ นวลมาก ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ติดตามประเมินผลประเด็นนโยบายเร่งด่วนตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 8 เม.ย. 2565 401
282 การประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 3/2565 สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 5 เม.ย. 2565 396
281 กิจกรรมวางพานพุ่มเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีและวันอนุรักษ์มรดกไทย สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 2 เม.ย. 2565 398
279 การฝึกปฏิบัติการวิชาชีพการบริหารการศึกษา จากมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 1 เม.ย. 2565 400
278 การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ ๔.0 ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 1 เม.ย. 2565 398
277 การประชุม พิจารณาจัดทำแผนงบประมาณรายจ่าย(งบบริหารจัดการ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 31 มี.ค. 2565 405
276 บรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 31 มี.ค. 2565 396
275 การประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพ ระดับมัธยมศึกษา สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 29 มี.ค. 2565 400
274 ประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 24 มี.ค. 2565 395
273 พิจารณาร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายงานผลการติดตาม ประเมินผล การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 24 มี.ค. 2565 393
272 การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 23 มี.ค. 2565 394
271 การดำเนินการสอบแข่งขันครูผู้ช่วย (ภาค ค) สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 16 มี.ค. 2565 393
264 การประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา ระดับจังหวัด สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 9 มี.ค. 2565 399
263 การประชุม ติดตามการดำเนินงานโครงการตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 7 มี.ค. 2565 395
262 การประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศครั้งที่ 2/2565 สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 2 มี.ค. 2565 403
261 การประชุมคณะกรรมการดำเนินการแนวทางรับสมัครเด็กเข้าเรียน การสอบคัดเลือก การรายงานตัว และการมอบตัวในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 28 ก.พ. 2565 397
260 โครงการ รามพลังชุมชนคนสุราษฎร์ขับเคลื่อนกลไกความปลอดภัยทางถนน จากระดับจังหวัดสู่อำเภอและท้องถิ่นจังหวัด สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 25 ก.พ. 2565 396
259 การประชุมคณะกรรมการดำเนินการ Kick 0ff สถานศึกษาปลอดภัยในระดับภูมิภาค สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 25 ก.พ. 2565 396
258 ผอ.สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 23 ก.พ. 2565 395
257 ประชุมติดตามรายงานการขับเคลื่อนนโยบาย จุดเน้น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและ นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 22 ก.พ. 2565 400
256 การประชุมคณะกรรมการจัดทำข้อมูลตามรายละเอียดตัวขี้วัดในการประเมินตามองค์ประกอบการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 22 ก.พ. 2565 400
255 โครงการ ขับเคลื่อนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร สู่องค์การคุณธรรมต้นแบบ สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 21 ก.พ. 2565 394
253 การประชุมสัมมนา เพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารงาน สำหรับผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานีชุมพร สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 18 ก.พ. 2565 394
252 การอบรมเชิงปฏิบัติการ "ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ"สำหรับบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 17 ก.พ. 2565 398
250 ประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบความสำเร็จเชิงประจักษ์มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร ปรียาพร บุญนา 17 ก.พ. 2565 427
248 การประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ณ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ๒ สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 15 ก.พ. 2565 397
247 การประชุม คณะกรรมการรับนักเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 15 ก.พ. 2565 396
246 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร ได้เข้ารับบริการ ตรวจสุขภาพประจำปี สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 15 ก.พ. 2565 402
245 การประชุมเพื่อเสนอข้อมูลผลการดำเนินการพาน้องกลับมาเรียน และการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพ สนับสนุนการลงพื้นที่ ของ นางลำใย สนั่นรัมย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาเครื่องมือวัดผล สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 9 ก.พ. 2565 404
244 ประชุมชี้แจง การสร้างความเข้าใจการติดตามประเมินผลการขับเคลื่อนนโยบาย จุดเน้น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนโยบายกระทรวงศึกษาธิการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 9 ก.พ. 2565 398
243 สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร เข้ารับบริการ ตรวจวินิจฉัยโรคด้วยเครื่องมือพิเศษทางรังสีวิทยาด้วยรถตรวจสุขภาพเคลื่อนที่โดยโรงพยาบาลเคียนซา สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 9 ก.พ. 2565 401
242 การประชุมอบรมบุคลากรด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตของสถานศึกษา ปรียาพร บุญนา 8 ก.พ. 2565 403
240 การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วยสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564(วันที่ 2) สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 6 ก.พ. 2565 396
239 การจัดการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสพฐ. ประจำปี พ.ศ.2564 สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 5 ก.พ. 2565 399
238 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานระดับสนามสอบ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O - NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ศูนย์สอบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 4 ก.พ. 2565 395
237 การประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบ ภาค ก และ ภาค ข ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูฯ สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 3 ก.พ. 2565 402
236 ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในรูปแบบ On-Site ของโรงเรียนบางเดือนสถิตย์พิทยาคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปรียาพร บุญนา 3 ก.พ. 2565 399
235 ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ปรียาพร บุญนา 2 ก.พ. 2565 403
234 การประชุมตรวจคุณสมบัติและกลั่นกรองข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่เสนอขอรับการประเมินให้มีวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์ ว 21/2560 สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 1 ก.พ. 2565 393
233 นิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอน onsite ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ โรงเรียนเวียงสระ สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 1 ก.พ. 2565 404
232 ติดตามการเตรียมความพร้อมรับการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา ของโรงเรียนในสหวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 3 สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 1 ก.พ. 2565 398
230 ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอน รูปแบบ on-site ของโรงเรียนในสังกัด ปรียาพร บุญนา 31 ม.ค. 2565 397
229 งานนำเสนอผลงานรับการประเมินครูดีเด่นและรองผู้อำนวยการสถานศึกษาดีเด่น ปีการศึกษา 2564 ปรียาพร บุญนา 29 ม.ค. 2565 404
228 การประชุม ทีมบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 26 ม.ค. 2565 396
227 สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร รับการตรวจราชการ ของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ประจำเขตตรวจราชการที่ 5 สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 24 ม.ค. 2565 401
226 การสอบคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ครั้งที่ 19 (19th IJSO) รอบที่ 1 (ระดับเขตพื้นที่การศึกษา) สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 24 ม.ค. 2565 397
225 การประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลัง ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 24 ม.ค. 2565 395
224 การตรวจราชการ ของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ประจำเขตตรวจราชการที่ 5 นายณัฐพงษ์ นวลมาก ลงพื้นที่จังหวัดชุมพร ตรวจราชการตามนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และติดตามการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ Onsite สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 21 ม.ค. 2565 398
223 การประชุมทางไกลผ่านแอปพลิเคชั่น Z00M ในการพัฒนาบุคลากรของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในสถานะผู้นำเข้าข้อมูลโครงการในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 21 ม.ค. 2565 394
220 การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร (จังหวัดสุราษฎร์ธานี) สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 20 ม.ค. 2565 405
219 การประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร ปีการศึกษา พ.ศ.2565 สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 19 ม.ค. 2565 394
218 ประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบ ภาค ก และ ภาค ขในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 17 ม.ค. 2565 403
217 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สุราษฎร์ธานี ชุมพร ร่วมงานวันครูส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 66 พ.ศ.2565 ณ หน่วยจังหวัดสุราษฎร์ธานี สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 16 ม.ค. 2565 410
216 การแข้งขันทักษะทางคณิตย์ศาสตร์ ปรียาพร บุญนา 15 ม.ค. 2565 399
215 การแข้งขันทักษะทางคณิตย์ศาสตร์ ปรียาพร บุญนา 15 ม.ค. 2565 422
214 การติดตามการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (PA) ปรียาพร บุญนา 12 ม.ค. 2565 450
213 การจัดทำแผนการขับเคลื่อนการเรียนรวมของโรงเรียนคุณภาพ ปรียาพร บุญนา 10 ม.ค. 2565 393
212 คณะผู้บริหารสถานศึกษาจังหวัดชุมพรเข้ามอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 7 ม.ค. 2565 400
211 การประชุมจัดทำนโยบายจุดเน้นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 30 ธ.ค. 2564 396
210 กิจกรรมงานทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 30 ธ.ค. 2564 411
209 รายงานตัวเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 24 ธ.ค. 2564 400
208 ตรวจเยี่ยม ให้ขวัญกำลังใจ ในการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงเรียนพะโต๊ะวิทยา จังหวัดชุมพร ปรียาพร บุญนา 23 ธ.ค. 2564 399
207 การประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างเครื่องมือประเมินสมรรถนะผู้ฝึกสอน และนักเรียนโครงการห้องเรียนกีฬา ปรียาพร บุญนา 23 ธ.ค. 2564 397
206 พิธีเปิดการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการสร้างเครือข่ายสภานักเรียน ปรียาพร บุญนา 22 ธ.ค. 2564 406
205 นิเทศ ตรวจเยี่ยมและสังเกตุชั้นเรียน ในการจัดการเรียนการสอนแบบ On Site ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 22 ธ.ค. 2564 407
204 การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยการจัดการเรียนการสอนแบบ Onsite ปรียาพร บุญนา 21 ธ.ค. 2564 409
203 โครงการสานพลังเมืองคนดี ก้าวข้ามโควิด 19 ( Covid Free Setting in School ) ปรียาพร บุญนา 20 ธ.ค. 2564 408
202 สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร ยินดีต้อนรับคณะครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 17 ธ.ค. 2564 406
201 การพัฒนาคณะกรรมการการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น) สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 16 ธ.ค. 2564 393
200 ร่วมเป็นเกียรติในการต้อนรับคณะอนุกรรมการการประเมินชมรม TO BE NUMBER ONE ปรียาพร บุญนา 8 ธ.ค. 2564 395
199 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร ร่วมวางพวงมาลาในงานวัน วิญญาณ ครูลำยอง วิศุภกาญจน์ ประจำปี 2564 สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 8 ธ.ค. 2564 401
198 พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างสถาบันพระบรมราชชนกกับโรงเรียนเครือข่าย สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร ปรียาพร บุญนา 7 ธ.ค. 2564 396
197 การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 7 ธ.ค. 2564 394
196 การประชุมเตรียมการจัดตั้งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 2 ธ.ค. 2564 400
195 การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติและกลั่นกรองข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่เสนอขอรับการประเมินให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์ ว 21/2560 สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 2 ธ.ค. 2564 393
194 การศึกษาดูงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 1 ธ.ค. 2564 396
193 การประชุมชี้แจงการนำเข้าข้อมูลโครงการ/การดำเนินงานเขตพื้นที่การศึกษาในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 26 พ.ย. 2564 396
192 ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สุราษฎร์ธานี ชุมพร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมน้ำท่วมโรงเรียนน สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 25 พ.ย. 2564 401
191 การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา หน่วยฝึกประสบการณ์ สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 25 พ.ย. 2564 394
190 การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา หน่วยฝึกประสบการณ์ สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 24 พ.ย. 2564 398
189 การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา หน่วยฝึกประสบการณ์ สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 23 พ.ย. 2564 395
188 การประเมินสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา ขนาดเล็ก โรงเรียนวัดเวียงสระ สพป สุราษฎร์ธานี เขต 3 สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 22 พ.ย. 2564 410
187 การจัดทำบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สพฐ.ประจำเขตตรวจราชการที่ 5 สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 15 พ.ย. 2564 395
186 ศึกษางานแบบเจาะลึกในกระบวนการทำงาน นวัตกรรม แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ และศึกษารายกรณี ของกลุ่มต่างๆใน สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 12 พ.ย. 2564 399
185 รับฟังนโยบาย แนวทางการตรวจราชการ และติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ปรียาพร บุญนา 12 พ.ย. 2564 396
184 การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ระยะที่ 2 การเรียนรู้สภาพจริง (Authentic Learning) สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 11 พ.ย. 2564 394
182 ประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ การประชุมเสวนากำหนดทิศทางการพัฒนาการจัดการศึกษาในยุคโลกพลิกผัน (VUCA World) เพื่อจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) แก่ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดจังหวัดชุมพร ปรียาพร บุญนา 9 พ.ย. 2564 393
181 การประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดทำแผนงบประมาณรายจ่าย(งบบริหารจัดการ)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 8 พ.ย. 2564 397
180 ลงพื้นที่ติดตามความพร้อมในการบริหารจัดการการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของสถานศึกษา ปรียาพร บุญนา 8 พ.ย. 2564 395
179 พิธีมอบรางวัลครูขวัญศิษย์ ปี 2564 และพิธีมอบเข็มเชิดชูเกียรติให้แก่คณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับรางวัลพระราชทานรางวัลเจ้าฟ้ามหาจักรี ระดับจังหวัด ปรียาพร บุญนา 4 พ.ย. 2564 422
178 การขับเคลื่อนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร สู่องค์การคุณธรรมต้นแบบ สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 1 พ.ย. 2564 425
177 โครงการความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างสถาบันพระบรมราชขนกกับโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 27 ต.ค. 2564 403
176 การจัดทำเอกสารสรุปรายงานการนิเทศแบบบูรณาการโดยใช้สหวิทยาเขตเป็นฐาน เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจำ ปีงบประมาณ 2564ในระหว่างวันที่ 27-28 ตุลาคม 2564 สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 27 ต.ค. 2564 392
175 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจนักเรียนในการฉีดวัคซีน Pfizer ณ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 26 ต.ค. 2564 393
174 ประชุมคณะทำงานตรวจสอบคุณสมบัติ กลั่นกรองข้อมูลการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ของข้าราชการครูและบุคลาการทางการศึกษา ตามหลักเกณฑ์ ว21/2560 สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 26 ต.ค. 2564 396
173 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียน สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 25 ต.ค. 2564 399
172 พิธี รับเงินพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อให้ความช่วยเหลือสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการที่ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ปรับสถานศึกษา เป็นโรงพยาบาลสนาม สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 25 ต.ค. 2564 394
171 การประชุม รายงานผลการดำเนินงานและจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 21 ต.ค. 2564 398
170 โครงการ “Kick off สร้างเกาะป้องกันด้วยวัคซีน เด็กปลอดภัย เรียนอุ่นใจต้อนรับเปิดเทอม” สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 21 ต.ค. 2564 405
169 การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) การขับเคลื่อนของ สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพรหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาสู่ความยั่งยืน สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 20 ต.ค. 2564 458
168 การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาสู่ความยั่งยืน สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 19 ต.ค. 2564 396
167 “Kick off สร้างเกาะป้องกันด้วยวัคซีน เด็กปลอดภัย เรียนอุ่นใจต้อนรับเปิดเทอม” สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 19 ต.ค. 2564 396
166 เรื่อง การประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ผ่านระบบประชุมทางไกล (Video Conference) สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 19 ต.ค. 2564 398
165 กิจกรรม เข้าแถว เคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 18 ต.ค. 2564 401
164 จังหวัดสุราษฎร์ธานี Kick Off ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ในกลุ่มเด็กนักเรียน เตรียมพร้อมต้อนรับเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์ 15 ต.ค. 2564 400
163