หน้าแรก     แผนผังเว็บไซต์     ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ     Q&A     ติดต่อเรา/แสดงความคิดเห็น      
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร

The Secondary Educational Service Area Office Suratthani Chumphon
   

 
แผนบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
  การบริหารจัดการโรงเรียนในสังกัด สพม.สฎชพ

แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นฯ และนโยบายระยะเร่งด่วน (Quick Win)
เครือข่ายสถานศึกษา
สหวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 1
14 แห่ง
สหวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 2
17 แห่ง
สหวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 3
13 แห่ง
สหวิทยาเขตชุมพร 1
10 แห่ง
สหวิทยาเขตชุมพร 2
12 แห่ง
 สุราษฎร์ธานี  ท่าฉางวิทยาคาร  บ้านเสด็จพิทยาคม  ศรียาภัย  สวนศรีวิทยา
 สุราษฎร์พิทยา  ไชยาวิทยา  บ้านนาสาร  สอาดเผดิมวิทยา  ปากน้ำหลังสวนวิทยา
 เมืองสุราษฎร์ธานี  ท่าชนะ  บ้านนาวิทยาคม  ปากน้ำชุมพรวิทยา  ชลธารวิทยา
 สุราษฎร์พิทยา ๒  คีรีรัฐวิทยาคม  เคียนซาพิทยาคม  ทุ่งคาพิทยาคาร  เมืองหลังสวน
 มัธยมพัชรกิติยาภา ๓ สฎ.  บ้านตาขุนวิทยา  เวียงสระ  ศรียาภัย ๒  ละแมวิทยา
 สุราษฎร์ธานี ๒  รัชชประภาวิทยาคม  พระแสงวิทยา  ท่าแซะรัชดาภิเษก  พะโต๊ะวิทยา
 กาญจนดิษฐ์  เสวียดวิทยา รัชมังคลาภิเษก  พรุพีพิทยาคม  ท่าข้ามวิทยา  สวีวิทยา
 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สฎ.  เขาพนมแบกศึกษา  พ่วงพรมครวิทยา  หงษ์เจริญวิทยาคม  นาสักวิทยา
 ท่าอุแทพิทยา  มัธยมบ้านทำเนียบ  คลองฉนวนวิทยา  ปะทิววิทยา  ด่านสวีวิทยา
 ท่าเฟืองวิทยา  กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สฎ.  บางสวรรค์วิทยาคม  มาบอำมฤตวิทยา  เขาทะลุพิทยาคม
 ปากแพรกวิทยาคม  พนมศึกษา  ควนสุบรรณวิทยา    ครนพิทยาคม
 เกาะสมุย  พุนพินพิทยาคม  ท่าชีวิทยาคม    ทุ่งตะโกวิทยา
 ทีปราษฎร์พิทยา  น้ำรอบวิทยา  ชัยบุรีพิทยา    
 เกาะพะงันศึกษา  ท่าสะท้อนวิทยา      
   บางเดือนสถิตย์พิทยาคม      
   ตะกุกใต้ศึกษา      
   มัธยมวิภาวดี      


 
สงวนลิขสิทธิ์ 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร
เลขที่ 261/29 ถนนอำเภอ ตำบลมะขามเตี้ย
อำเภอเมือง จังหวัดุสุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์ : 077-203372-4 โทรสาร : 077-205318
กลุ่มอำนวยการ 077-205317
กลุ่มการเงิน : 081-4170500 กลุ่มบริหารงานบุคคล : 077-288801
e-Mail : office@spmsnicpn.go.th
 
  นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธความรับผิด
  Polls
  คุณคิดว่าเว็ปไซต์นี้เป็นอย่างไร ?
    ดีมาก
    ดี
    ปานกลาง
    พอใช้
    ควรปรับปรุง