หน้าแรก     แผนผังเว็บไซต์     ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ     Q&A     ติดต่อเรา/แสดงความคิดเห็น      
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร

The Secondary Educational Service Area Office Suratthani Chumphon
   

 
 
สถานศึกษาในสังกัด พื้นที่จังหวัดชุมพร

โรงเรียนศรียาภัย

นายนวพล ตันสูงเนิน
087-2841158

โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา

นายเอกวุฒิ ไกรมาก
081-3704859

โรงเรียนปากน้ำชุมพรวิทยา

นางสาวปวีณา นาคหกวิค
086-8532345

โรงเรียนทุ่งคาพิทยาคาร

นางนฤมล สีห์รา
097-1596284

โรงเรียนศรียาภัย ๒

ว่าที่ ร.ต.ปริญญา พงศ์กาสอ
081-8924286

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก

นางรักษิณา ยอดมงคล
081-2721863

โรงเรียนท่าข้ามวิทยา

นายศุภชัย ตักชะเลง
088-7600043

โรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม

นายประวีณ วีรเสนีย์
088-4404539

โรงเรียนปะทิววิทยา

นายวุฒิชัย นวลแก้ว
095-0366107

โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา

นางพรพนา แดงสกล
081-8914241

โรงเรียนสวนศรีวิทยา

นายภูมิสถิตย์ ดวงฤทธิ์
081-0808118

โรงเรียนปากน้ำหลังสวนวิทยา

นายทินกฤต แซ่ตั้ง
083-7578679

โรงเรียนชลธารวิทยา

นางสาวชฎาพร ช่วยชู
061-1979144

โรงเรียนเมืองหลังสวน

นางกษมาพร ชวาลิต
096-9921414

โรงเรียนละแมวิทยา

นายวันชัย พลดงนอก
089-5941612

โรงเรียนพะโต๊ะวิทยา

นางนงนุช จิตภักดี
081-7746001

โรงเรียนสวีวิทยา

นายไกรวัลย์ สังฆะสา
086-2682486

โรงเรียนนาสักวิทยา

นางสาวชนกนันท์ อุตทาพงษ์

โรงเรียนด่านสวีวิทยา

นางสาวอมราวรรณ แสงนิล
081-3040273

โรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม

นายสนอง ศิลปกุล
095-1615536

โรงเรียนครนพิทยาคม

นายโชคชัย สุขแก้ว
085-7920588

โรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา

นายปฐมพงศ์ ชวาลิต
084-3541559
 


 
สงวนลิขสิทธิ์ 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร
เลขที่ 261/29 ถนนอำเภอ ตำบลมะขามเตี้ย
อำเภอเมือง จังหวัดุสุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์ : 077-203372-4 โทรสาร : 077-205318
กลุ่มอำนวยการ 077-205317
กลุ่มการเงิน : 081-4170500 กลุ่มบริหารงานบุคคล : 077-288801
e-Mail : office@spmsnicpn.go.th
 
  นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธความรับผิด
  Polls
  คุณคิดว่าเว็ปไซต์นี้เป็นอย่างไร ?
    ดีมาก
    ดี
    ปานกลาง
    พอใช้
    ควรปรับปรุง