หน้าแรก     แผนผังเว็บไซต์     ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ     Q&A     ติดต่อเรา/แสดงความคิดเห็น      
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร

The Secondary Educational Service Area Office Suratthani Chumphon
   

 
 
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร : Show good faith intentions of executives.
  ปี 2566
  นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
  เจตจำนงในการบริหารงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
  นโยบายสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
 
  ปี 2565
  เจตจำนงสุจริต นโยบายสร้างคุณธรรม
และความโปร่งใส
นโยบายการไม่รับของขวัญ
และของกำนัล
  (ฉบับภาษาไทย) (ฉบับภาษาไทย) (ฉบับภาษาไทย)
  (English Version) (English Version)  


  ปี 2564
  (ฉบับภาษาไทย)
  (English Version)
  
สงวนลิขสิทธิ์ 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร
เลขที่ 261/29 ถนนอำเภอ ตำบลมะขามเตี้ย
อำเภอเมือง จังหวัดุสุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์ : 077-203372-4 โทรสาร : 077-205318
กลุ่มอำนวยการ 077-205317
กลุ่มการเงิน : 081-4170500 กลุ่มบริหารงานบุคคล : 077-288801
e-Mail : office@spmsnicpn.go.th
 
  นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธความรับผิด
  Polls
  คุณคิดว่าเว็ปไซต์นี้เป็นอย่างไร ?
    ดีมาก
    ดี
    ปานกลาง
    พอใช้
    ควรปรับปรุง